Kesäduunarin muistilista

Sopimuksen teossa kannattaa olla hereillä

Työehtosopimukseen (TES) kannattaa tutustua niillä aloilla, joilla sellainen on. Siihen on merkitty vähimmäispalkat ja ylityökorvaukset.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena. Se on oikea hetki tarkistaa, onko työnantajalla ja -tekijällä sama käsitys työajasta ja palkasta. Asiat täytyy neuvotella sopimusta tehtäessä, koska sen jälkeen niiden muuttaminen tarvitsee yhteisen päätöksen.

Nollatyösopimus eli esimerkiksi 0 – 37,5 tuntia viikossa kannattaa yrittää neuvotella sellaiseksi, että töitä on ainakin kaksi päivää viikossa.

Suullisessa sopimuksessa työsuhteen kesto voi jäädä epäselväksi. Jonkun mielestä kesä loppuu heinäkuussa, toisen mielestä elokuussa.

Palkka kannattaa tarkistaa

Työtunnit on viisasta kirjoittaa ylös joka päivä, jotta niistä on mustaa valkoisella.

Palkasta täytyy saada erittely, jossa lukee tunti- ja kuukausipalkka ja muut lisät tai korvaukset. Erittelyä voi verrata omaan tuntilistaan.

Lain mukaan työntekijät saavat sunnuntaisin ainakin tuplapalkan. Useiden alojen sopimuksissa on lisiä myös illoille ja lauantaille.

Kesätyön lopussa saa lomakorvauksia

Jos nuori on töissä 14 päivää tai 35 tuntia kuussa, hän saa joka kuukaudelta kaksi palkallista lomapäivää. Kesätuuraajat saavat ne usein rahana työsuhteen lopussa, eli palkkakuitissa lukee tavallisesti lomakorvaus. Vähemmän työskentelevät saavat kaksi palkatonta vapaapäivää kuussa.

Työtodistus on laissa määrätty

Laki sanoo, että työntekijän täytyy saada todistus, jos hän sitä pyytää. Sen saa vielä 10 vuotta työsuhteen jälkeenkin. Sen voi pyytää ilman arviota ja työsuhteen päättymissyytä tai niiden kanssa.

Jos nuori on tehnyt suullisen sopimuksen, mustaa valkoisella työsuhteen ehdoista täytyy saada ennen ensimmäistä palkkaa sellaisissa työsuhteissa, jotka kestävät yli kuukauden.

Velvollisuudet

Työaikoja ja -tapoja täytyy noudattaa. Jos työaika alkaa kello 8.15, töihin ei voi tulla välillä kahdeksalta ja välillä kymmeneltä.

Jos määräaikaiseen työsopimukseen ei ole kirjoitettu irtisanomisaikaa, kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoutua työsopimuksesta.

Nuorten työajoilla on rajat

14-vuotias tai pian 14 vuotta täyttävä saa tehdä kevyitä töitä, mutta he saavat työskennellä vain puolet koulun loma-ajasta. Huoltaja allekirjoittaa työsopimuksen.

13-14-vuotiaat eivät saa tehdä ylitöitä, ja työajan täytyy olla kello 08-20 välillä.

15-17-vuotiaat saavat työskennellä säännöllisesti enentään 8 tuntia päivässä tai 40 tuntia viikossa ja ylitöitä on rajoitettu. Työajan täytyy olla kello 06-22 välillä. Ajoista voi poiketa erityisluvilla, usein esimerkiksi teatterissa

Tiina Juujärvi

Kaleva

Linkkejä:

Yleisimmät työhaastattelukysymykset täällä.

Erottuva työhakemus ja verkostoituminen

Lue työtodistusta rivien välistä

Työpaikassa menestyjän virhepäätelmät

Työnhakijan kuolemansynnit ja keinoja välttää ne

Ohjeita työhönottohaastatteluun

Kesäduunarin muistilista

Työnhakuvinkkejä nuorille

Leave a Reply