Alkusanat – 65 sanaa

Perustuu sivuun 65 sanaa, joilla voit sanoa kaiken (Torkki, Vanhatalo)

Alkusanat muodostavat minikielen,  jonka avulla voidaan selittää periaatteessa kaikkien maailman kielten kaikki sanat ja asiat. Alkusanat (engl. primes) ovat ensinäkemältä ihan tavallisia sanoja: minä, sinä, tietää, tahtoa, tuntea, ajatella, hyvä, paha, iso, pieni, sama, osa, lähellä, kaukana, ehkä, jos, ei… 

Alkusanoja itseään ei voi määritellä enää sen yksinkertaisemmin. Niitä voisi verrata luonnontieteistä tuttuihin alkuaineisiin, joihin kaikki ympärillämme oleva materia voidaan palauttaa. Samalla tavalla kaikkien ympärillämme olevien sanojen merkitykset voidaan palauttaa alkusanoihin.

Alkusanoja on laskutavasta riippuen noin 60–70. Alkusanojen lisäksi tässä minikielessä on yksinkertainen kielioppi. Parhaiten alkusanat sopivat abstraktien asioiden – kuten ajatusten, tunteiden, arvojen ja asenteiden selittämiseen.

Alkusanat voidaan löytää kaikista luonnollisista kielistä. Kaikki maailman ihmiset voivat ymmärtää samalla tavalla sen sen, mitä sanotaan alkusanoilla. Alkusanoilla vaihdettu viesti ei saa mitään lisämerkityksiä matkan varrella. Alkusanoja voidaan pitää universaaleina kieliriippumattomina ajattelun yksiköinä.  

Alkusanamenetelmä on poikkeuksellinen siksi, että sitä voivat käyttää muutkin kuin asiaan perehtyneet kielentutkijat. Alkusanojen nerokkuus piilee erityisesti siinä, että niiden avulla pääsee muiden sanojen merkityksen sisälle. Millaisia merkityksiä, ajatuksia, arvoja ja asenteita kantaa mukanaan asiasta kertova sana? Alkusanoilla pääsemme analysoimaan tapaa, jolla tavalliset sanat rakentavat ja viipaloivat todellisuutta. Yksinkertaisuudessaan menetelmä on nykyaikaisen kielentutkimuksen suurimpia oivalluksia.

Opit käyttämään alkusanoja 15 minuutissa. Jo tunnissa luot sellaista analyysiä ettet uskoisi itsekään. Menetelmä on yhtäältä helppo. Toisaalta se tarjoaa vuosiksi haastetta myös kielentutkimuksen ammattilaiselle.  

***

Alkusanojen käyttö on yksinkertaista. Selität asiasi selvällä suomen kielellä, mutta pyrit käyttämään vain listassa annettuja sanoja. Voit kirjoittaa selityksesi paperille tai tietokoneelle. 

1)  Aloita tutustumalla alkusanoihin. Silmäile sanoja, voit myös lukea ne ääneen. Pysähdy hetkeksi jokaisen sanan kohdalla makustelemaan. Voit miettiä, miksi juuri se mahtaa olla alkusana. (Voit myöhemmin jopa kokeilla, pystyisitkö määrittelemään jonkun alkusanoista jotenkin yksinkertaisemmin. Kerro meille, jos onnistut tässä!)

2)  Selaile esimerkkejä. Tutki, miten niissä on käytetty alkusanoja.

3)  Valitse sana tai asia, jonka haluat selittää alkusanoilla. Selitystä tarvitseva sana voi olla esimerkiksi sellainen, jonka olet huomannut aiheuttavan väärinkäsityksiä, esim. kunnioittaa, käyttäytyä tai välittää. Kun selität sanaa, tarkastele sitä jossain sille tyypillisessä lauseyhteydessä. Esim. Pitääkö lapsen kunnioittaa vanhempiaan? Hän ei osaa käyttäytyä. Välitätkö minusta? Selitettävä asia voi olla esimerkiksi jokin epämääräinen tunne, hankala tilanne tai ihmissuhdekuvio.

4)  Aloita ympyröimällä alkusanojen joukosta ne alkusanat, jotka mielestäsi liittyvät selitettävään sanaan tai asiaan.

5)  Ryhdy selittämään sanaa tai asiaa. Ääneen puhuminen voi auttaa. Voit rakentaa selityksesi miten haluat, kunhan pyrit käyttämään vain alkusanoja. Voit taivutella ja yhdistää alkusanoja miten haluat.

6) Usein selittäminen on helpointa aloittaa verbistä: mikä verbi kuvaa parhaiten määriteltävää sanaa tai asiaa, ts. onko se tapahtumista, tuntemista, tietämistä, sanomista…

7) Yritä saada selityksestä mahdollisimman lyhyt, kuitenkin niin että kaikki asiaan kuuluvat olennaiset osat ovat mukana.

8) Voit muokata selitystäsi miten haluat. Joskus voi olla hyödyllistä tehdä samasta asiasta useampiakin erilaisia selityksiä. Säästä tekemäsi selitykset ja merkitse niihin päivämäärät, niin voit palata eri versioihin myöhemmin.

Voit työskennellä itseksesi tai parin kanssa.

Kuvauksia mielenkiinnolla odotellen,

Maxx

*********************************************************************************************