Ylioppilaskokeen mahdolliset tehtävätyypit (A-taso)

Ylioppilaskokeen mahdolliset tehtävätyypit (A-taso)

Tässä ohjeessa kerrotaan, mitkä osiot ovat mahdollisia pakollisen kielen ylioppilaskokeessa. Tarkemmat ohjeet ja selvitykset löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan ohjesivuilta. Yleinen kokeen teknistä suoritusta koskeva ohje on, että kaikki vastaukset saa kirjoittaa lyijykynällä, mutta siististi ja pyyhekumilla tuhrimatta. Optiset lomakkeet täytetään aina lyijykynällä, mutta muut vastaukset voi halutessaan kirjoittaa myös puhtaaksi mustekynällä.

 

KUULLUN YMMÄRTÄMISKOE

Monivalintatehtävät

Kokelas valitsee asiayhteyteen parhaiten sopivan vaihtoehdon kahdesta, kolmesta tai neljästä tavoitekielisestä tai äidinkielisestä vastausvaihtoehdosta (A,B, A,B,C tai A,B,C,D). Vastaukset merkitään optiseen lomakkeeseen tehtävävihkossa olevan numeroinnin mukaan. Lopullinen vastaus on mustattu soikio. Mustaamatta jäänyt soikio tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Avoimet kysymykset

Avoimiin kysymyksiin kokelas vastaa kielikokeen vastauslomakkeelle samalla kielellä kuin kysymys on esitetty tehtävävihkossa olevien ohjeiden mukaisesti. Vastausten on oltava luontevia, pituudeltaan yksittäisistä sanoista pariin virkkeeseen ja niiden tulee mahtua vastauksille varatuille riveille. Ylipitkistä vastauksista rangaistaan pistemenetyksellä.

Täydentämistehtävä

Kokelas täydentää kuulemansa perusteella pohjatekstissä olevat aukot tai lauseen alut tehtävävihkossa olevien ohjeiden mukaiselle paperille.

Kuullun selostaminen tiivistäen äidinkielellä tai tavoitekielellä

Kuullun selostaminen tiivistäen on joko omin sanoin kirjoitettu äidinkielinen tai tavoitekielinen yhtenäinen lyhennelmä kuullun esityksen pääajatuksista tai luettelo kuullun keskeisistä kohdista (esim. ranskalaisin viivoin) tehtävävihkossa ilmoitetulla tavalla ja ilmoitetun pituisena. Se kirjoitetaan vihkossa olevien ohjeiden mukaiselle paperille.

 

KIRJALLINEN KOE

Monivalintatehtävät

Kokelas valitsee asiayhteyteen parhaiten sopivan vaihtoehdon kahdesta, kolmesta tai neljästä tavoitekielisestä tai äidinkielisestä vastausvaihtoehdosta (A,B, A,B,C tai A,B,C,D). Vastaukset merkitään optiseen lomakkeeseen tehtävävihkossa olevan numeroinnin mukaan. Lopullinen vastaus on mustattu soikio. Mustaamatta jäänyt soikio tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Avoimet kysymykset

Avoimiin kysymyksiin kokelas vastaa kielikokeen vastauslomakkeelle samalla kielellä kuin kysymys on esitetty tehtävävihkossa olevien ohjeiden mukaisesti. Vastausten on oltava luontevia, pituudeltaan yksittäisistä sanoista pariin virkkeeseen ja niiden tulee mahtua vastauksille varatuille riveille. Ylipitkistä vastauksista rangaistaan pistemenetyksellä.

Monivalinta-aukkotesti

Monivalinta-aukkotestissä on yhtenäinen teksti tai yksittäisiä virkkeitä, joista on poistettu sanoja. Kokelas valitsee annetuista vaihtoehdoista parhaiten sopivan vaihtoehdon, joita voi olla kaksi-neljä (A,B, A,B,C tai A,B,C,D). Valittava vaihtoehto on aina kirjainkoodi, myös silloin kun vastaus on pelkkä viiva [ – ] ja se merkitään optiseen vastauslomakkeeseen tehtävävihkossa olevan numeroinnin mukaan. Lopullinen vastaus on mustattu soikio. Mustaamatta jäänyt soikio tulkitaan vääräksi vastaukseksi.

Muunnostehtävä

Muunnostehtävässä kokelas muuntaa annetun tavoitekielisen lauseen, virkkeen tai lyhyen tekstikatkelman annettujen vihjeiden mukaisesti (esim. aikamuodon muutos, sivulause lauseenvastikkeeksi, erillisten lauseiden yhdistäminen, lauseen alku on muutettu ja loppu tuotetaan sen edellyttämällä tavalla).Vastaukset kirjoitetaan tehtävävihkossa olevien ohjeiden mukaiselle paperille.

Produktiivinen aukkotesti

Produktiivisessa aukkotesti (eli täydennystehtävässä) on yksi tai useampi lyhyt yhtenäinen teksti, jossa oleviin aukkoihin kokelaan on teksti- ja lauseyhteyden ja mahdollisen reunavihjeen avulla kirjoitettava täydennettävä ilmaisu ja ainoastaan se kielikokeen vastauslomakkeelle numerojärjestyksessä allekkain. Jos rakenteelle on varattu kaksi tai useampia aukkoja, tulee vastauksesta ilmetä, mitkä osat kuuluvat mihinkin aukkoon (käytetään esim. merkkejä … tai —).

Tiivistelmä / ohjattu tiivistelmä

Tiivistelmä on omin sanoin kirjoitettu äidinkielinen tai tavoitekielinen yhtenäinen lyhennelmä alkuperäistekstin pääajatuksista. Ohjatussa tiivistelmässä annetaan vihjeitä tarvittavista asioista. Tiivistelmä kirjoitetaan samalla kielellä kuin tehtävä on esitetty kielikokeen vastauslomakkeeseen. Sitä ei tarvitse otsikoida. Kokelas merkitsee itse tiivistelmänsä loppuun sen sanamäärän, ja tiivistelmän pituus määrätään tehtävävihossa.

Käännös ja selittäminen sekä tunnistamistehtävä

Tehtävänä voi olla tekstijakson tai irrallisten lauseiden asiatarkka käännös äidinkielelle tai selittäminen tavoitekielellä tehtävävihossa annetun ohjeen mukaisesti, ja se kirjoitetaan kielikokeen vastauslomakkeeseen.

Kirjoitelma ja/tai lyhyet viestinnälliset kirjoitustehtävät

Kirjoitelma on joko otsikkokirjoitelma tai ohjattu, jolloin on annettu tarkemmat ohjeet kirjoitelman sisällöstä. Kirjoitelman pituus on n. 150-250 sanaa. Kirjoitelma kirjoitetaan konseptipaperille ja kokelas merkitsee paperiin kirjoitelman numeron ja otsikon sekä loppuun sanamäärän.  25% sanamääräylitys johtaa 5p pistevähennykseen (313 sanaa), 50% sanamääräylitys tuo 10 p vähennyksen, 75% ylitys 15p vähennyksen jne. Erityisesti muistettavaa: kirjoitelman otsikkoa ei saa muuttaa lainkaan: vähäinen muutos (vaikkapa kirjoitusvirhe) vie -2p, isompi muutos -5p. Otsikon ja sen numeron puuttuminen vähentää 5p. Radikaali poikkeaminen ohjannasta tai kirjoitelman kytkeminen väkinäisesti otsikkoon johtaa 5-50p vähennykseen. HUOM! Uusien ohjeiden mukaan riittää, että kirjoitelman otsikon NUMERO kirjoitetaan konseptille. Numeron osaavat kaikki vääntää paperiin, joten eipä kannata ottaa riskiä otsikon suhteen jos numerokin riittää.