Lähtöpisteitä kirjoituksista yliopistoon/korkeakouluihin

Yliopistojen/korkeakoulujen antamia lähtöpisteitä ei siis ole koottuna missään, vaan ne ovat aina koulutusohjelmakohtaisia ja löytyvät ko. sivuilta.

Tässä joidenkin yleisimpien kohteiden pisteet (tälle vuodelle 2017)

Kauppatieteiden yhteisvalinta (koko maan kaikki kauppatieteelliset koulutusohjelmat):

http://www.kauppatieteet.fi/pisteytys/

Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen koetta. Reaaliaineen kokeen arvosanasta pisteet annetaan kuten pitkän oppimäärän kokeesta. Äidinkielen kokeen sijasta tehdystä suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeesta saa pisteitä samalla tavalla kuin äidinkielen kokeesta.
L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä 9 8 6 4
Matematiikka, muu oppimäärä 7 6 4 2
Muu koe, pitkä oppimäärä 7 6 4 2
Muu koe, muu oppimäärä 5 4 3 1

Lääketiede (kaikki lääketieteelliset tiedekunnat):

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan alkupisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:

1. äidinkieli (suomi tai ruotsi)

2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)

3. biologian, fysiikan tai kemian ainereaali (parhain näistä)

4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe poislukien kohdassa 3 käytetty, tai reaalikoe (parhain näistä)

Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä em. ylioppilastutkinnon koetta)
ARVOSANA

äidinkieli

pitkä kieli

pitkä matematiikka

ainereaali/reaali

keskipitkä

(kielet)

lyhyt matematiikka

laudatur

eximia

magna cum laude

cum laude approbatur

lubenter approbatur

approbatur

9

7

5

3

1

0

6

4

2

0

0

0

Poliittinen historia ja valtio-oppi (Turku):

Ylioppilastutkinnosta pisteitä annetaan seuraavasti:

äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä
reaali tai jonkin reaaliaineen koe
kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä, reaali, ainereaalikokeet, pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

Diplomi-insinööri-koulutukset (koko maa, kaikki yliopistot):

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin:
YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka 0 1 2 3 4 5
Kemia 0 1 2 3 4 5
Biologia 0 0 1 2 3 4
Muut reaaliaineet 0 0 0 1 2 3
Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 1 2 3 4 5 6
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli)* 0 1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt 0 0 0 1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
2. kotimainen kieli, keskipitkä 0 0 0 0 1 2
Vieras kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
Vieras kieli, lyhyt 0 0 0 0 1 2

Turun oikeustiede (ainoa näin äkkiseltään, joka tulee mieleen, jossa keskipitkä koe on eri tavalla pisteytetty kuin lyhyt…)

Hakijalle annetaan todistuspisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe.
l e mcl cl b a
Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe 8 7 6 4 3 2
Reaali ja pitkään oppimäärään perustuva koe 7 6 5 4 3 2
Keskipitkään oppimäärään perustuva koe 6 5 4 3 2 1
Lyhyeen oppimäärään perustuva koe 5 4 3 2 1

Helsingin oikeustieteellinen taas niputtaa keskipitkän ja lyhyen kielen saman arvoisiksi: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/lahtopisteet-oikeustieteellisessa-tiedeku…

Niin kuin siis useimmat muutkin hakukohteet. Kauppatiede ja DI ovat kaikkein nuivimmat ruotsin suhteen.

Summa summarum: lähtöpisteitä ajatellen B-ruotsin kirjoittaminen on useimmille suht turhaa, jos jo tulossa AI, EA ja esim. kaksi reaalia (joista saa siis painavammalla asteikolla pisteitä).
A-ruotsi tuo enemmän, mutta tottakai siis myös arvosanalla on merkitystä.

Advertisements