Sähköinen vieraan kielen ylioppilaskoe

Maaliskuussa 2017 kieltenopettajien TEMPUS-lehdessä YTL:n kielivaliokunnan puheenjohtaja Raili Hildén käsitteli asiaa. Alla tärkeimpiä pointteja:

 • tekstien käsittelyssä tarvitaan monilukutaitoa ja sen osana medialukutaitoa, joka määritellään taidoksi tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri muodoissa ja kontekteissa
 • tehtävän vaikustason ratkaisee äänen, kuvan ja muiden symbolien kompleksi yhdistelmä
 • koe mittaa edelleen tuttuja osataitoja (kuullun ja luetun ymmärtäminen, sanaston ja rakenteiden hallinta ja tuottaminen)
 • kokeen perusrakenne ja kokonaispistemäärä säilyvät toistaiseksi ennallaan; eri osataitojen pistemäärissä voi olla jonkin verran keskinäistä joustoa
 • kuullun ymmärtämistä ei testata erikseen, vaan se sisältyy kuuden tunnin kokonaisaikaan; kuullun tehtävät voivat olla audioita tai videoita; kuullun tehtävät kestävät noin tunnin; kokelas voi itse päättää kuullun ymmärtämisen taukojen pituuden; kokelas voi katsoa videot niin monta kertaa kuin haluaa ja tehtävät voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • sekä kuultavien että luettavien tekstien pituuden vaihtelevat entistä enemmän ja tehtävätyypit monimuotoistuvat
 • tehtävät voidaan antaa koulun opetuskielellä tai kohdekielellä ja niiden vastauskieli voi vaihdella
 • samaan tehtävään voi sisältyä sekä monivalintaan perustuvia että avoimia kysymyksiä
 • monivalintakysymyksissä vaihtoehtoja voi olla aiempaa enemmän; ne voivat olla vaikkapa kuvia, karttareittejä, graafeja tai ääniä
 • sanastoa ja rakenteita voidaan testata monimuotoisemmin ja viestinnällisemmin kuin nykyään
 • esimerkkejä on osoitteessa https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat
 • ylioppilastutkinto on edelleen luonteeltaan kypsyyskoe
 • ajankäytön suunnittelu on tärkeää; ainakin alustava aikataulu koetehtäville tulisi laatia; esimerkiksi kuullun ymmärtämisen tehtävät voisi tehdä ennen kirjallisia tehtäviä
 • ajankäytön suunnittelu varmistaa, että viimeisetkin tehtävät ehditään suorittaa ilman paniikkia
Advertisements