Englannin Yo-kirjoitelmaan liittyviä ohjeita

ENGLANNIN YO-KIRJOITELMAAN LIITTYVIÄ OHJEITA

Laatinut Veikko Rekunen Ylistaron lukiosta, Maxx tuunannut hiukan.

1. MIKÄ ON KIRJOITELMA

Kirjoitelmassa kokeillaan kykyäsi

 • viestiä vieraalla kielellä selkeästi ja miellyttävästi
 • käyttää vierasta kieltä mahdollisimman aidosti ja virheettömästi
 • käyttää valittuun aiheeseen tyylillisesti sopivia sanoja ja sanontoja

2. AIHEEN VALITSEMINEN

Jos aine on ohjattu, lue ohjaus tarkoin. Siinä saatetaan

 • määrätä mitä ja/tai miten on käsiteltävä
 • esittää kysymyksiä, joihin on vastattava
 • antaa vihjeitä, joista voit itse valita käyttökelpoisimmat

HUOM! ÄLÄ

 • valitse aihetta, jonka otsikkoa et ymmärrä
 • kopioi ohjausta tai sen osia kirjoitelmaasi
 • älä kopioi ymmärryskokeen tekstiä kirjoitelmaasi
 • älä kirjoita ennalta valmistettua tai jostain opettelemaasi tekstiä, ellei se sovi aiheeseen (ja mieluummin ei silloinkaan!)

Jos et osaa heti valita sopivaa aihetta, kokoa paperille kustakin aiheesta mieleesi tulevia seikkoja ja kirjoita sitten siitä, josta sinulla tuntuu olevan eniten sanottavaa. Ei siis kannata aloittaa umpimähkäisesti. Jos et ole täysin varma asiastasi, jäsennä aihe paperille ennen kirjoittamistasi.

Aiheita on yleensä viittä päätyyppiä, jotka tietysti voivat esiintyä sekoitettuinakin:

a) kertova (My Saturday Evening)

b) kuvaileva (My Family)

c) abstrakti (Friendship)

d) väittelevä (The Advantages and Disadvantages of School)

e) puhe (A Speech on Your Grandmother’s Birthday)

HUOM! Otsikointia ei enää tarvita. Nykyään sähköisessä kokeessa riittää oikeaan vastauslaatikkoon kirjoittaminen. Omaa otsikkoa EI saa tehdä, ellei sitä erikseen pyydetä (harvinaista).

3. KIRJOITELMAN KOKOONPANO

Kirjoitelmana ei voida pitää sitä, että sijoittaa joukon sanoja peräkkäin kieliopillisesti oikeaan järjestykseen. Kirjoitelman on oltava looginen kokonaisuus, jossa on johdanto, käsittely ja kirjoitelman lyhyydestä huolimatta mielellään myös loppulause.

Johdanto

Johdanto muodostuu lyhyessä kirjoitelmassa yleensä yhdestä ainoasta kappaleesta, joka ei saa olla liian pitkä. Johdantoon voi käyttää korkeintaan n. 1/8 koko kirjoitelman pituudesta, eli parisenkymmentä sanaa. Johdannon tarkoitus on selvittää mistä asiasta kirjoitetaan ja kuinka kirjoittaja asiaan suhtautuu. Usein kannattaa mennä ‘in medias res‘ eli nopeasti asiaan.

Johdannossa tulisi välttää kaavamaisia alkuja ja itsestäänselvyyksiä. Abstraktiaiheissa kannattaa aloittaa jollain yleistävällä huomautuksella omakohtaisen esimerkin sijaan, ettei käsittely lipsahda väärille urille.

Muista, että johdannon tarkoitus on saada lukija kiinnostumaan tekstistäsi!

Käsittely

Vieraan kielen kirjoitelma on niin lyhyt, että varsinaiseen aiheen käsittelyyn voidaan käyttää vain 1-3 kappaletta. Jokaisen kappaleen on pysyttävä asiassa ja vietävä aiheen käsittelyä eteenpäin. Otsikko on siis pidettävä mielessä koko ajan, ettei eksähdä harhateille. Käsittelyssä on käytettävä vaihtelevanpituisia virkkeitä ja erilaisia lauserakenteita, kuitenkaan liioittelematta. Etenkin passiivin hallinta ja käyttö tekee usein ns. psykologisen vaikutuksen. Aina on kuitenkin muistettava luonteva kielenkäyttö.

Lopetus

Kirjoitelma voidaan usein päättää ilman erillistä loppulausettakin siten, että asian käsittelyn päättyessä päättyy kirjoitelmakin. Jos kuitenkin kykenet tiivistämään kirjoitelmasi ydinajatukset yhteen tai kahteen loppulauseeseen, niin se on pelkästään myönteistä.

Muuta muistettavaa

Sanaston oikea hallinta on äärimmäisen tärkeää. Käytä ainoastaan tuttuja sanoja, kuitenkin niin että vältät toistoa keksimällä sopivia synonyymejä. Jos et muista jotain yksittäistä sanaa, älä mieti liian kauan välttääkseni paniikkia. Keksi kiertotie tai muovaa koko lause uuteen asuun. Muista myös, että useimmiten suora käännös suomesta johtaa väärään sanajärjestykseen englannissa.

Suomenkielestä sallitaan yleensä vain sana ‘the sauna’ sekä tietysti henkilön- ja paikannimet. Älä missään tapauksessa kirjoita jonkin sanan perään, että ‘tämä tarkoittaa sitä ja sitä’. Jos olet oikeassa, on turha osoittaa oma epävarmuutensa, jos taas olet väärässä, mitkään selitykset eivät asiaa paranna.

Älä käytä slangia (gonna pro going to, wanna pro want to, ain’t pro is not) äläkä lyhennettyjä muotoja (can’t pro cannot, don’t pro do not) muutoin kun mahdollisesti suorissa lainauksissa jonkun henkilön puheesta. Ne ovat nimenomaan puhekieltä, eivät kirjakieltä.

Ilmaise mielipiteesi selkeästi. ‘Lällärikamaa’ on tuskallista lukea, ja se vaikuttaa myös kielen tasoon heikentävästi.

Muista, että englannin kielessä jokaisella välimerkillä on oma merkityksensä.

Pitkän englannin ylioppilaskirjoitelman ohjepituus on 700 – 1300 MERKKIÄ. Siis merkkiä, ei SANAA. Pistevähennys ylipituudesta tulee, jos kirjoitelman merkkimäärä ylitetään 25%:lla.

Merkkimäärän ylityksistä rangaistaan seuraavasti:

25–49 % vähennetään 5 p. (1625–1937 merkkiä)
50–74 % vähennetään 10 p. (1938–2262 merkkiä)
75–100 % vähennetään 15 p. (2263–2600 merkkiä)
yli 100 % vähennetään 20 p. (enemmän kuin 2600 merkkiä)

Merkkimäärän alituksista rangaistaan seuraavasti:

11–20 % vähennetään 5 p. (560–623 merkkiä)
21–30 % vähennetään 10 p. (490–559 merkkiä)
31–40 % vähennetään 15 p. (420–489 merkkiä)
yli 40 % vähennetään 20 p. (vähemmän kuin 420 merkkiä)

4. TARKISTUS

Kirjoitelma on aina tarkistettava! Jos aikaa on niukalti, on tarkistettava ainakin seuraava:

 • oletko pysynyt otsikon ja mahdollisen ohjauksen määrittelemissä rajoissa.
 • onko kirjoitelmasi pituus pysynyt sallituissa rajoissa. (Älä kuitenkaan vauhkoonnu! Kirjoitelma ei saa alittaa merkkien vähimmäismäärää, koska siitä vähennetään 11% kohdalla pistemäärää ja saatetaan jopa hylätä koko kirjoitelma. Ylitystä sallitaan enemmän, mutta huomattavan pitkistä kirjoitelmista pisteitä lasketaan vastaavasti (ks. taulukko yllä).
 • ovatko lauseet sujuvia ja normaalimittaisia
 • onko jokaisessa lauseessa:
  • subjekti ja predikaatti samassa luvussa
  • aikamuodot kohdallaan ja loogisesti yhteenkuuluvat
  • sanajärjestys kohdallaan
  • suorassa kysymyksessä epäsuora sanajärjestys
  • epäsuorassa kysymyksessä suora sanajärjestys
  • epäsäännölliset verbit oikein
  • oikea artikkeli oikeassa paikassa
  • passiivissa aina to be + 3. muoto
  • pronominit oikeassa muodossa korrelaatteihinsa nähden (etenkin persoona- ja relatiivipronominit)

Yksi tarkistus on harvoin riittävä, joten koko teksti on muistettava tarkistaa useampaan kertaan. Yo-kokeessa on kuitenkin muistettava ehdoton aikarajoitus.

Tuoreen koulutuksen antia kirjoitelmia koskien:

YTL:n sähköistä vastaamista käsitelleen koulutustilaisuuden antia:

Tarkkuus opiskelijoiden tuotoksissa on kärsinyt digiaikana, ohjeita ei aina malteta lukea tai tulkitaan ne väärin, kirjoitelmassa kokonaisuus jää suunnittelematta ja lopputulos on tajunnanvirtaa eli teksti on lähtenyt sormenpäistä eikä aivoista, arviointikriteerit eivät ole muuttuneet digiaikana, tekstin kokonaisuus ja kappalejako kannattaa suunnitella huolella, oikoluku on tärkeää, pidetään virkkeet luettavan pituisina ja laitetaan välimerkit kohdilleen, luetaan tehtävänanto huolella ja noudatetaan sitä

Lopuksi anekdootti ruotsin puolelta mutta osaat varmaan soveltaa tätä enkkuunkin:

Lukion ekaluokkalainen kirjoitti olohuoneen lattialla ruotsin ainetta, jossa piti kertoa itsestään. Kuuntelin sivukorvalla pojan puheita: “Olen pitkä … mikä on pitkä ruotsiksi? No, laitan lyhyt, se on helpompi.”

Varmistetaan nyt vielä, että yllä oleva keissi ymmärretään oikein siellä ulkona: ylppärikirjoitelmaan laitetaan ne asiat, jotka ITSE OSATAAN. Jos pitää pieni valkoinen valhe jossain vaiheessa päästää, who’s gonna know? Vain Melody ja sinä tiedätte. 🙂 Everything for the effect.