Eräitä näkökohtia vulgääritransformaatioteoriasta (=sananmuunnoksia)

Eräitä näkökohtia vulgääritransformaatioteoriasta

Julkaistu aikanaan Oulun yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestölehti Reemassa. Artikkelin kirjoittaja on tietenkin none other than Markku J. Pulkkinen. Loppuosan harjoituksesta vastanneet voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s