Eräitä näkökohtia vulgääritransformaatioteoriasta (=sananmuunnoksia)

Eräitä näkökohtia vulgääritransformaatioteoriasta

Julkaistu aikanaan Oulun yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestölehti Reemassa. Artikkelin kirjoittaja on tietenkin none other than Markku J. Pulkkinen. Loppuosan harjoituksesta vastanneet voivat ilmoittautua allekirjoittaneelle.

Leave a Reply