ProFiles 2 Alleviivaukset kommentoituna

P2 T1 Travel bug    Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

miten voit vaivautua                             how you can be bothered with

 • Don’t bother! Älä vaivaudu! * I have a bothersome disease: haemorrhoids. …kiusallinen

 

Älä viitsi!                                              Come off it!

 • Cut it out! Lopeta! * Give me a break! * Oh,please! * For crying out loud!

Sinun tarvitsee vain varmistaa            All you have to do is make sure

Parempi katsoa kuin katua.                  Better safe than sorry

 • I arrived safely in my safe new car. , I ran to safety from the burning building.
 • I’ve saved a lot of money. I keep it in a safe.

 

nykyään                                                these days

 • in future jatkossa , in the future tulevaisuudessa , in the past , at present tällä hetkellä

 

ehjin nahoin                                         in one piece

 • My fragile package arrived intact. ehjänä

vastakkaiseen suuntaan                        in the opposite direction

 • turn to the left/right at the 2nd crossroads, go straight on until you come to…

 

kaikenlaisia                                          all sorts of

 • I like all kinds of movies. Movies of this kind interest me. I kind of like her.

 

esimerkiksi                                           for instance / for example

tulla syödyksi elävältä                           being eaten alive

 • vain itsenäisenä: afraid , alive, glad, well, ill, alike, asleep, aware, content
 • eli ei voi sanoa: an afraid child  , the child is afraid , I’m a happy guy / I’m glad.

 

Tervettä järkeä.                                    Common sense

 • That doesn’t make sense. I made a sensible choice. What are the five senses?

eivät ikinä pidä lupaustaan                   never deliver what they promise

 • I delivered newspapers on my holiday. We deliver – toimitamme kotiin

parvekkeeltasi on merinäköala             your balcony will overlook the sea

 • The windows give to the street. –ikkunat ‘antavat’ kadulle

tarpeeksi onnekas                                  lucky enough

 • Jane Fonda: Good enough is good enough.

kahdentoista tunnin matka                  a twelve-hour journey

 • a two-meter-tall man, a five-minute walk, a two-way street, the three-time champion Huom! Väliviivat

 

varaan aina internetin kautta           I always book online

 • to be on the net , to google X , to play games online , I surf the net every day. to log on to  a (web) site

mitä hotelleihin tulee                         when it comes to hotels

 • As to hotels, … As far as hotels are concerned … , As regards/Regarding hotels …

hotelli sijaitsi                                         the hotel was situated

 •  What’s the local pub called? Most locals go there in the evenings.

kello viisi                                                at five o’clock

 • =at five of clock, It’s ten past two , …six minutes past two, a quarter to two, half two (=2.30), = half past two
 • Attention! Enemy planes at three o’clock!

miksi useimmat ihmiset

menevät ulkomaille                            why most people go abroad

 • =ihmiset yleensä , most of the people (that I know)
 • ei prep. to go/be abroad , to go overseas

 

ylipäätään                                             in the first place

 • To begin with,

 

puhumattakaan                                   Not to mention

Lopeta jo!                                               Oh, please

puolet ajasta                                           half the time

he ovat tehneet hirveän virheen         they’ve made a terrible mistake

 • make food/love/a mistake/peace/hay/friends

On ymmärrettävää                                It stands to reason

 • It’s understandable. It’s rational.

he pelkäsivät, että heidät

mukiloitaisiin                                        they were afraid of being mugged

 • a mugger , a mug shot (rikollisen naamakuva)

Liioittelet kuten tavallista                   You’re exaggerating as usual

 • How’s life? Same old same old. I usually go to the library after school.

 

tuhansia ja taas tuhansia                      thousands and thousands

P2 T2 Interrail survival tips     Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

vähällä rahalla                               on the cheap

 • = to travel on a shoestring budget

 

matkustaa vähin varustein           Travel light

heivaa nalle                                    Chuck out the teddy bear

 • I must get rid of by bad habits. päästä eroon                                                Good riddance! Tervemenoa!

raahata itsesi ylös sängystä          to drag yourself out of bed

 • What a drag! Ikävää!

ehtiäksesi junaan                           in order to catch a train

 • =so as to , =to … , =so that I could

heivaa makuupussi                          ditch the sleeping bag

Ota kuitenkin varvastossut            Do take flip-flops, however

 • korostava: And please do mind your manners at the party, dear.

ne eivät vie juuri yhtään tilaa        they take up hardly any space

 • vrt. to work hard ‘kovasti’, She hardly worked at all. ‘tuskin ollenkaan’
 • normaalisti adverbi ‘miten’ tehdään –ly-päätteellä quick – quickly

 

jättää paljon toivomisen varaa    leave a lot to be desired

 

erityisesti Välimeren maissa          particularly in Mediterranean countries

 • in particular›‹in general
 • generally speaking

 

kannattaa olla varovainen              it pays to be cautious

 • Crime doesn’t pay! Rikos ei kannata.

 

hyväksyä heidän tarjouksensa       to take up their offer

 • I’ll take you up on your offer.  ›‹ to turn down, to refuse ,
 • Do you mind if I take a rain check? = Toisen kerran, jooko?

Varo kavereita, joita tapaat          Beware of guys you meet

 • Beware of the dog! Hooligans beware! …varokoot!

saavuimme Pariisiin 6.30 illalla        arrived in Paris at 6:30 pm

 

Itse asiassa                                  In fact

 • Actually

 

etukäteen                                      in advance

 • We had the foresight to reserve a table.
 • With the benefit of hindsight I can say that …
 • She certainly has 20/20 hindsight!

jos olet ehdottomasti päättänyt  If you’re dead set on

 • Dead on! Naulan kantaan! When is the deadline for our composition ?
 • James Bond and a Walther PPK are a deadly combination.
 • dead = kuollut (adj.) , death = kuolema
 • We’re losing altitude fast! We have to get rid of all extra dead weight.

 

varata internetistä                       book over the internet

 • to reserve X , to make a reservation for X

niin paljon etukäteen kuin

mahdollista                                    as far in advance as you can

 • as quickly as possible , as easy as can be expected

jotta et myöhästyisi siitä              in order that you won’t miss it

 • = in order not to miss it , so as not to miss it , not to miss it

 

Mitä juniin tulee                           With regard to trains

ja sen sellaista                             and the like

 • and so on (and so forth) jne

matkustimme junalla                      travelled by train

 • kulkuneuvoilla mennään by-prepositiolla:to go by train / plane / car  / bus / boat
 • poikkeus on rajattu merkitys: We’ll go in my car.
 • toinen poikkeus on ’mennä jalan’ We had to go on foot from our  school to the church.

Vaihtoehtoisesti                            Alternatively,

tee ristikoita                                 do crossword puzzles

sinulla on varaa tehdä niin             you can afford to do so

 • This is an affordable car.

tehdäksesi vaikutuksen

uusiin …ystäviisi                    to impress your newly-made …friends

 • That’s very impressive! I’m impressed! It was an unimpressive sequel to the original.
 • Do you trust first impressions?

 

ruokaa koskien                              on the subject of food

Valitettavasti,                               Unfortunately

 

Hyvä esimerkki                             Case in point

 • = What I’m really talking about here is this:

miten kauniita ne sitten ovatkaan  however beautiful they are

 • However nice a gift you buy me, I’ll never forgive you!

pankinjohtajani suureksi iloksi      to the delight of my bank manager

P2 T3 On your bike!                                                  Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

Ewan pohtii                                               Ewan reflects on

 • On reflection, … Tarkemmin ajatellen

 

En halunnut tulla tunnistetuksi          I didn’t want to be recognised

 • passiivin perusmuoto: ollaan tekemisen kohteena

 

siinä toivossa, että                             in the hope

 

että minut jätettäisin rauhaan        that I was left alone

keski-Ranska                                        central France

 • northern Europe , north-western Canada , southern America
 • oikea valtio: North Korea , South Africa

Siemaillen juomaa baarissa                Sipping a drink at the bar

 

katsella nähtävyyksiä                        to do some sightseeing

 • I’m going to see all the sights in this town!

Olin juuri kysymäisilläni                    I was just about to ask

 • be about to do X = olla …maisillaan/mäisillään jtkn

 

voisinko saada varata pöydän         if I could book a table

 •  = reserve

Hän katsoi minua ikään kuin olisin   He looked at me as if I was

 • as if + imperfekti , myös: as though I was

 

vain hänen halveksuntansa arvoinen   worthy only of his contempt

 • What is this ring worth?    ‘arvoinen’     What is its worth? ‘arvo’

kymmeniä tyhjiä pöytiä                      dozens of empty tables

 • = scores of X (ei kukaan käytä)

 

poissa näkyvistä                                 out of sight

 • Out of sight, out of mind.
 • I love you all and now: Get out of my sight! J

satojen lomalaisten ympäröimänä     surrounded by hundreds of

holidaymakers

 • two hundred , three million , millions of … (tarkka määrä + yksikkö)

yli koko Ranskan                                 across France

Tulin äkkiä hyvin yksinäiseksi            I soon became very lonely

 • become on abstraktia johonkin tilaan tulemista
 • alone vain itsenäisenä: I was alone (but not lonely). “I’m a poor lomesome cowboy and a long way from home.”

appivanhempieni kotiin                      at my parents-in-law’s home

 • mother-in-law                               anoppi
 • father-in-law                                 appiukko
 • son-in-law                                     vävy
 • daughter-in-law                            miniä
 • brother-in-law                              lanko
 • sister-in-law                                  käly

 

pian sen jälkeen kun                         shortly after

suuntasin Oklahomaan                       I … headed for Oklahoma

yksi jäljellä olevista                              one of the few remaining

 • remain = jäädä jhkn tilaan:  The song remains the same , I had to remain in hospital for the night.

 

syrjässä                                                off the beaten track

 • I came to a fork in the road and I took the path less travelled.

Aitoutta tihkuen                                  Oozing authenticity

 • to brim with X = olla ääriään myöten täynnä

kolme “kunnon maajussia”                 a trio of good old boys

 

peränurkassa                                      at the far end

kauempana katua alaspäin                  further down the road

Nähtyäni biljardisalin                         Having taken in the pool hall

 • = After taking in … / Having + 3.muoto:

Olin uupunut                                       I was exhausted

 • tired / fatigued

ruuan ja vuoteen tarpeessa              in need of food and a bed

 • A friend in need is a friend indeed.

hotelliseteli ilmaiseen yöpymiseen     a voucher for a free night’s stay

 • I’ll vouch for my friend. He’s 18 for sure.   ‘menen takuuseen’

hyväksyä heidän kutsuaan                  to take them up on it

P2 T4 Call that a hobby?        Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

harrastukset ja mielenkiinnon kohteet                hobbies and interests

 • to hobby ei  ole verbi.  Sen tilalle:  I go in for X , I’m interested in +-ing , I like X , I often … , I’m into X

jos sinut satutaan kutsumaan                                   if you happen to get invited

 • if you should get invited = should you get invited

Kummallakaan meistä                                                Neither of us

 • jompikumpi = either , eitheror ’joko…tai, neithernor ‘ei…eikä’

 

on ymmärrettävää                         it stands to reason

 • it’s understandable

 

sinulla on edellytyksiä                    you’ve got the potential for

 • Lat. ’potere’ voida,kyetä vrt. Su ’potenssi, potentiaalinen’  This shop has many potential customers.

Olen vaikuttunut.                                                         I’m impressed

 • That was very impressive. How can I impress my girlfriend? Do you trust first impressions?

joku surkea räkänokkainen kaveri                      some sad bloke with a runny nose

 • a feller , a dude , a geek
 • Huom: Filatelismi ja numismatiikka ovat hienoja ja perinteisiä harrastuksia!

 

Mutta sen valossa                         But in the light of

 • I’ve seen the light! No more evil deeds for me. I want to shed light on this thing. ‘valottaa asiaa’
 • A lightning struck my grandmother last summer. Consequently, she now speaks in tongues.
 • Our president is enlightened. ‘valistunut’

(Se) saa sinut näyttämään                                          (It) could make you come across as

 

…että harrastat kalliokiipeilyä           you’re into rock-climbing

Olen juuri alkanut harrastaa sitä.                     I’ve only just taken it up

 

tähän mennessä                           to date

 • up to / up till now

että saisit itsesi näyttämään hyvältä                        to make yourself look good

Olen vain vasta-alkaja                                                 I’m just a beginner

 • a newbie , a new kid on the block , a dilettante , an amateur
 • (Lat ‘ amare’ rakastaa , siksi amatööri on hieno sana! Pysy aina amatöörinä!)
 • Intimidate the uninitiated! (vrt. initiaatioriitti)

En yritä uskotella olevani ammattilainen              I’m not trying to pass myself off

                                                                            as a pro

 • to pretend to be
 • a professional , a profession ’ammatti’ , a trade
 • What’s your trade/profession? What do you do?

sillä ei ole väliä                                                               it doesn’t matter

 • As a matter of fact, ’itse asiassa’ ,   I’ve got other matters on my mind.

tuolla sinun listallasi                                                    on that list of yours

Vieläkö olet kiinnostunut siitä?                                Do you still take an interest in that?

se on kuin pyörällä ajaminen                                    it’s like riding a bike

 • Could you give me a ride? I go in for horseback riding.

 

toisin sanoen                               in other words

 • = i.e. (Lat. id est) ’toisin sanoen’
 • e.g. (Lat. exempli gratia) ’esimerkiksi’

Tapasin käydä ratsastamassa                                   I used to go horse-riding

 • I would go riding / nykyaika: Sharon will play the piano every evening.

 

he pyytävät sinua esiintymään           they ask you to give a performance

Intohimoasi katsoa TV:tä … ei lasketa                  Your passion for watching TV …doesn’t count

 • I’m a passionate fan of whoever tops the charts.
 • Count me in!

se on niin ilmiselvää                                                     it’s so obvious

 • He was obviously too young to go to bars.
 • it’s possible / it’s evident / it’s obvious / I’m absolutely sure / I’m positive

se ei ole mainitsemisen arvoista                               it isn’t worth mentioning

 • to be worth +-ing
 • What is this ring worth? Its worth is 200€.
 • We’re not worthy! We’re not worthy! J

yhden kirjan vuodessa                                                one book a year

 • take one pill a day , two times a week , five frames a second , once a month

vapaa-ajallasi                                                                 in your spare time

 

täytyykö sinun urheilla                   do you have to do sports

että sitä pidettäisiin harrastuksena                          for it to be considered a hobby

 • to be regarded as a hobby / to be seen as a hobby / to be thought of as a hobby

lukuun ottamatta                                                          apart from

 • except for / save

 

Tarkemmin ajatellen                      On second thoughts

 • Then again, …

älä moiti sitä ennen kuin olet kokeillut sitä           don’t knock it till you’ve tried it

 • I attended the school of hard knocks. Kävin elämänkoulua.
 • The boxer lost by a technical KO. ‘knock-out’

 

se auttaisi sinua rentoutumaan          it’d help you to wind down

 • to relax / to unwind / to chill out

jos sinussa on kylliksi miestä                                     if you’re man enough

 • Are you old enough to go to bars?

he antavat sen vaikutelman                                       they give the impression that

olet oikeassa                               you’ve got a point (there)

 • You’re right.

P2 T5 Europe chills out … and stays home            Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

syödä ulkona                     eat out

älä tunne syyllisyyttä           don’t feel guilty

 • Guilty as charged, your Honour! / I’m not guilty! / Do you have pangs of guilt after causing that accident?

olet tosi eurooppalainen                                    you are a true European

 • I truly love you.
 • true / untrue                          to tell the truth / That was a untruth.

 

teki tutkimuksen                 conducted a survey

 • to do research , to research into X , This is an introduction to X , to examine ‘tarkastella’

viettävät vapaa-aikansa                         spend their leisure time

 • to spend time / to spend money

Britanniaa lukuun ottamatta    with the exception of Britain

suosituin ajankulu                                 the number one pastime

 • to pass time

 

Keski- ja Itä-Eurooppa         Central and Eastern Europe

 • in the north of Finland / in northern Finland / in South Korea / in north-eastern Finland

sohvaperunoiden osuus                        the proportion of couch potatoes

84 prosenttia haastatelluista                 84 percent of people (who were) polled

 • huomaa passiivinen lauseenvastike

ravintoloissa käyminen                         going out to restaurants

 • They went out of their way to please the international guests at the hotel.

tutkimuksen mukaan             according to the survey

oli suositumpaa kuin                             was more popular than

tämä johtui luultavasti          this was probably due to

 • It was a fact that was duly noted. ‘pantiin asianmukaisesti merkille’

 

viime vuosina                     in recent years

 • in the next few years

julkkiskokit                                             celebrity chefs

 • Stephen King is a celebrated horror writer.
 • Celebration! My son passed passed the matriculation exam at last!   ‘Oi iloa!’

ulkona syöminen on muodikasta         eating out is trendy

 • Anything can happen once, two times is a trend. © Maxx

Mutta toisaalta                                       Then again

 

Toisaalta                         On the other hand

 • Alternatively,  ’vaihtoehtoisesti’
 • On the one hand bla bla bla , …on the other hand yadi yadi yadi

ovat vähiten todennäköisiä                  are the least likely

 • Which student is the most likely to succeed?

 

muutaman kerran vuodessa      a few times a year

 

puhumattakaan                   let alone

 • not to speak of X

tee-se-itse                                               DIY (Do it yourself)

nauttivat puuhastelusta         enjoy keeping busy

 • enjoy + -ing

 

Mitä tulee muihin                When it comes to other

tutkimuksessa havaittiin, että               the survey found that

mikä johtui suureksi osaksi                   largely due to

huomattava suosio                                a marked following

 • a considerable following / notable / definite / siz(e)able /
 • a following to be reckoned with. ‘joka täytyy ottaa huomioon’

matkustushaluisimmat                          those (who were) most willing to travel

 • willing ›‹unwilling / reluctant
 • The Adventures of a Reluctant Messiah (by Richard Bach of Jonathan Livingston Seagull fame)

 

sen lisäksi että                  in addition to

luonnossa                                               in the great outdoors

hikoilemisen ihanuus                            the pleasure of working up a sweat

 

Kaiken kaikkiaan                 All in all

urheilutapahtumissa käyminen            attending a sporting event

 • I will attend to it. ‘hoidan asian’
 • to attend school ‘käydä koulua’
 • Brian is an attentive student. Nothing misses his attention.

viidesosa tutkituista                              a fifth of those (who were) surveyed

 • two thirds / three fifths

Mikä mielenkiintoista,                          Interestingly,

Loppujen lopuksi                                   All things considered

P2 T6 Sense and the city         Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

Vaihtoehtomatkaopas                                An alternative travel guide

 • Do I have any alternatives?
 • Why do we have to alter thing all the time? I don’t want to implement these alterations.

syntyperäisiltä new yorkilaisilta                native New Yorkers

 • I’m not a native speaker of English.
 • The natives are restless tonight.
 • I used to take part in the Nativity play back in grade school. ‘Joulunäytelmä’

Näin puskuritarran … jossa luki              I saw a bumper sticker …that read

 • The highjacker’s message reads like this …
 • Don’t read too much into my helping you. I was just being friendly.       ‘olettaa liikoja’

Olen syntynyt tässä kaupungissa              I was born in this city

 • When were you born?
 • to bear children / to give birth to a child

 

miten voit koskaan pitää …       how can you ever take

itsestään selvänä                 for granted

 

 • koko ajan                      24/7
 • constantly / incessantly / all the time

 

joka paikassa                     all over the place

keltainen taksi                                              a yellow cab

 • BrE a taxi

voi käydä modernin taiteen museossa     you can visit the Museum of Modern Art

 • ei prepositiota

elävä taideteos                                              a living work of art

Keskikaupungilla kuumana                       Downtown on a hot

 • uptown    ’esikaupunki- , varakkaiden kaupunginosa’

ja kosteana päivänä                                     and humid day

 • It’s not the heat, it’s the humidity.

roskatynnyrien lemu                                   stink from the trash cans

 • stench = löyhkä
 • odour = hyvä tai paha haju / tuoksu
 • smell = haju, tuoksu löyhkä, käry
 • aroma = aromi, hyvä tuoksu
 • fragrance = (sulo)tuoksu

 

toinen … toinen                    One is and the other is

 • one … another ‘joku toinen’

mennä kävelylle                                           to take a walk

 • to go for a walk

ilman sitä tosiseikkaa, että                         if it weren’t for the fact that

Ainakaan sinun ei tarvitse                         At least you don’t have to

Tulen kananlihalle                                      I get goosebumps

 

on sellainen vaikutus minuun      has that effect on me

 • to have an effect on X / to affect X
 • to influence X / to have an influence on X

Ihosta puheen ollen                                     Talking of skin

Olen tietoinen siitä, mitä kosketan           I’m aware of what I’m touching

 • what sisältää pääsanan (’se, mitä’) eikä viittaa itsensä ulkopuoliseen sanaan

Esimerkiksi                                                   For instance

 • for example
 • e.g. (Lat. exempli gratia)

on todella epämukava tunne                     it’s a real uncomfortable feeling

 • po. it’s a really uncomfortable

 

ventovieras ihminen               a complete stranger

 

ei kannata ajatella                it just doesn’t do to think about

liikkeessä                                                       on the move

 • motion = liike

yhdessä kädessä … toisessa kädessä         in one hand  .. in the other

 

Minun mielestäni                  To my mind

Minun kotikulmillani                                 In my neighborhood

 • Love thy neighbour. Rakasta lähimmäistäsi.

kiinalainen noutoravintola                        a Chinese takeaway

katumyyjiä                                                    street vendors

 • a vending machine

 

syödä ravintolassa                to eat out

Tähteeksi jäänyttä sushia                           Left over sushi

 • What’s for dinner, mom? Just left overs, dear.

 

voivat tottua                      can get used to

 • I used to swim a lot when I was a kid.               ‘tapasin’
 • I’m used to getting up early in the morning.      ‘olen tottunut’
 • I usually go to the library after school.              ‘tapaan mennä’
 • Granny would just sleep in her rocking chair all day. ‘oli tapana , tavallisesti’
 • My neighbour will play the trumpet in his bedroom almost every night. ‘on tapana’

P2 T7 Blue-sky thinking: The story of Amelia Earhart          Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

viimeaikaista historiaa              recent history

 • What have you been up to recently / lately?

kahden vuoden päässä               two years away

suurien lamavuosien aikana        during the Great Depression

 • a recession = taloudellinen taantuma
 • a depression = talouden lamakausi

eräs 39-vuotias lentäjä             a 39-year-old pilot

 • määreet pääsanan edellä ovat yksikössä väliviivoilla erotettuna
 • a pilot who is 39 years old
 • määreet pääsanan perässä olevassa sivulauseessa ovat monikossa

 

pääsi otsikoihin                 hit the headlines

kymmenvuotias poikatyttö        10-year-old tomboy

 • ks. yllä

 

vasta 13 vuotta myöhemmin   It was not until thirteen years later … that

 • korostava sanajärj.  It is … that/who

 

Siihen mennessä kun           By the time

kolme sataa jalkaa                     three hundred feet

 • hundreds of feet / thousands of people / dozens of roses

Amelian onneksi                        Fortunately for Amelia

 • fortunate = onnekas ›‹ unfortunate / Unfortunately, = Valitettavasti

 

toteuttaa unelmansa            fulfill her dream

 • Fill ’er up! Tankki täyteen!
 • There are no fillers on this CD. All tracks are great.

oli tehnyt jättiharppauksen       had taken a giant leap forward

 • That’s one small step for man, one giant leap for mankind.
 • man (ei art.) ‘ihminen filosofisena olentona’ / mankind ‘ihmiskunta’

historiallisen lentonsa               their historic flight

 • Amelia made history with her magnificent flights.

 

1900-luvun vaihteessa         at the turn of the twentieth century

 • at the beginning of the twenty-first century
 • in the twenty-hundreds / in the 2000s / in the naughties

omat tulot                                  an income of their own

 • a salary ’kuukausipalkka’
 • wages (US mon.) ’ palkka ruumiillisesta työstä’

kuudessa kuukaudessa              in six months

käytetty lentokone                    a second-hand plane

 • Would you buy a used car from this man?
 • I bought a pre-owned boat yesterday.

 

teki ensimmäisen               set her first women’s record

naisten ennätyksensä

 • epäsäännöllisen monikon genetiivi = ’S

ensimmäinen naismatkustaja     the first woman passenger

 • a stow-away ’salamatkustaja’ / to stow away

pääsi otsikoihin maailmanlaajuisesti      made headlines worldwide

 

A:sta tuli kaikkien tuntema nimi      Amelia became a household name

 

yhdessä yössä                  overnight

Siitä lähtien                              From then on

 • Since that moment / Since then

hän nai … G.P:n                          she married  … George Putnam

 • to marry X / to get married to/with X
 • marriage
 • wife / husband       bride / groom

yli Atlantin                                across the Atlantic

yksinään                                    by herself

 • I made this myself. ‘itse’
 • I spent the evening by myself reading a book. ‘yksikseni’
 • Are you coughing by yourself? Yksikseskös yskiskelet? J

matkallaan Pariisiin                   on her way to Paris

 • A funny thing happened to me on my way to work this morning.

 

yllätykseksi                     to the surprise of

hän oli onnistunut                      she had made it

 • Harold never made it through high school. He became a high school drop-out.

tiedotusvälineiden lemmikki      the darling of the media

halusivat aina vain enemmän      just couldn’t get enough of

naisten oikeudet                        women’s rights

 

laajentamaan maailmankatsomustaan to broaden their horizons

 • maailmankatsomus = outlook on life / outlook on the world / philosophy of life / ideology

neljättäkymmenettä synttäriään            her 40th birthday

 • järjestyslukuihin art. (ei omistussanan jälkeen)
 • the first, the second, the third, the fourth … the twenty-first etc.

 

hän valmistautui                she prepared herself for

 • I’ve made all the preparations. I’m prepared. You’re unprepared.

olla eka nainen, joka lentäisi     to be the first woman to fly

 • infinitiivi korvaa sivulauseen: the first woman who flew

Kesäkuun eka päivänä                On June 1st

 • Englannin kielessä isolla kirjaimella lauseen sisälläkin:
 • kuukaudet:                          January , March
 • viikonpäivät:                       Monday , Saturday
 • juhlapäivät:                         Christmas , Easter
 • kansallisuudet:                   Polish, Swedish , Finnish
 • kielet:                                 German, French, English, Finnish
 • persoonapronomini ’minä’:   I

reitillään                                    en route

 

tilannetta pahensi se, että    to make matters worse

 • = to add insult to injury

polttoaine oli loppumassa          were running dangerously low on fuel

 • We’ve run out of milk. Could you get some on your way home from work, dear?
 • In the long run                  ‘ajan oloon’
 • In the short run           ‘lyhyellä aikavälillä’

hallitus käytti 4 m dollaria        government spent four million dollars

 • the government spent millions of dollars

aikansa kallein                           the most expensive … of its day

 • My camera is the state of the art. ‘alansa kehittynein’

 

hyväksyä se tosiasia, että    to come to terms with

                                   the fact that

 

oli kadonnut jäljettömiin       had … disappeared into thin air

useat salaliittoteoriat                several conspiracy theories

 

aina tähän päivään saakka     even to this day

Yksi teoria toteaa … toisen mukaan       One theory states … Another says

 • Kahdesta: one .. the other
 • Monikossa: some … others / the others

kukaan ei tiedä varmasti           nobody really knows for sure

 

 

P2 T9 What’s on?   Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

heillä on jotain yhteistä        they have something in common

 • they share an interest

 

S. viimeinkin päättää             S. finally makes up her mind

 • Madonna: ‘I’ve made up my mind, I’m keeping the baby.’

 

lopullisesti                     for good

 • for evermore

 

kilpailijat kokeilevat               contestants try their hand at

 • Everyone! Let’s give the band a big hand!

Yritettyään                                       After trying

 • = having tried (yo:ssa kysytään tätä)

ottaa nokoset                                    to catch some Zs

 • to take a nap ’ottaa nokoset’ = to take a snooze
 • I’m drowsy. Soon I’ll be in the land of the nod. ‘unten mailla’
 • Metallica: Enter Sandman! ‘Nukkumatti tuloo!’ vrt. …nakkaa unihiekkaa
 • You snored again last night! ‘Taas kuorsasit!’ I most certainly did not!

lähtevät tien päälle                           hit the road again

 • It’s getting late. Shall we hit the hay?
 • Waiter! Hit me with another Martini, please. Shaken, not stirred.

aamunkoitteessa                                at dawn

 • at noon / dusk ‘illan hämärtyessä’ / sundown / night / midnight
 • in the morning / afternoon / evening
 • in the night ‘yössä’

 

Gary tekee kaikkensa            Gary goes to great lengths

 • Gary bends over backwards to …

tulee pääepäilty                                becomes the prime suspect

 • Round up the usual suspects!
 • What’s the most popular prime time show in Finland?

Uskoen, että T ja J ovat kuolleet      Believing Tarzan and Jane are dead

 • Lauseenvastike: Because / As  he believes T and J are …

krokotiileja kuhiseva                        crocodile-infested

tahallaan                                on purpose

 • intentionally / deliberately / knowingly

ja jäädä henkiin                                and live to tell the tale

 

päästä eroon                  to get rid of

 • Good riddance! ’Terve menoa!’

 

päästä eroon askista päivässä kick a twenty-a-day habit

 • I used to smoke a lot but I succeeded in kicking the habit.

menee naimisiin                                walks down the aisle with

 • ties the not with X / gets hitched (ei kohdetta) ‘lyödä hynttyyt yhteen’

 

muun muassa                          among other things

silimälasit                                         a pair of spectacles

 • a pair of trousers / socks / eyes / binoculars / sunglasses / gloves  / shoes

Valioliigan päivän kohokohdat        highlights of the day’s Premier League

                                                         action

 • ajanmääreistä saa käyttää ‘S-genetiiviä
 • a two days’ trip / käytännössä useimmin: a two days trip
 • Have you read today’s paper?

 

ajankohtaisasiat                          current affairs

 • domestic affairs / international affairs ‘kotimaan/kansainväliset tapahtumat’

päivän pääuutiset                              the day’s main news stories

E.G:n päiväkirjat                              the journals of Ernesto Guevara

 

M. on hermoromah-               Marge is on the verge of a nervous

duksen partaalla                    breakdown

 

yleistiedot                             general knowledge

 • It’s common knowledge that Michelangelo painted the ceiling of the Sistine Chapel.

 

Ozzy menettää malttinsa      Ozzy loses his temper

hän ei pysty ymmärtämään                he can’t figure out

 • understand / comprehend

 

kaikkien aikojen                     of all time

kaksikymmenvuotinen kooma          a 20-year coma

Islannin tunnetuin vientituote           Iceland’s best-known export

 • maan nimistä saa käyttää ’S-genetiiviä

 

 

P2 T10 Virtually yours     Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

 

olla vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa  to interact with all people

 • interaction

 

viettää aikaa kauppakeskuksessa    hanging out at the mall

 • Hang in there! I’ll throw you a life buoy!

voit ottaa yhteyttä     you can get in touch with

koko elämän aikana               in a whole lifetime

jokainen meistä         each and every one of us

ilmaista yksilöllisyyttämme    express our individuality

mikä saa sinut innostumaan what makes you tick

se on käytännössä edellytys    it’s virtually a prerequisite

 • Virtually everyone turned up.
 • Virtual reality is becoming more and more lifelike.
 • Giving money to charity is a virtue. Smoking is a vice.

 

Ei ihme                   No wonder

 • Is it any wonder …
 • I wonder if he’s already here? ‘onkohan hän’
 • What are the seven wonders of the world?
 • That’s wonderful news!

kirjaudun ajankohtaiselle sivulleni log on to my current site

kaukana kaikesta        miles from anywhere

en tunne itseäni niin eristyneeksi    I don’t feel so isolated

 • useimmiten EI refleksiivipronominia:
 • I felt tired after the long school day.
 • Are you feeling lonely?
 • Konkreettinen merkitys ‘tunnustella itseään’:
 • I felt myself and I noticed someone had nicked my wallet! Damn!

Yhteys musiikkialaan on se    The tie-in to the music scene is

 • What’s the art scene like in your area?
 • The scenery at Grand Canyon is unique.

ovat hankkineet itselleen mainetta     have made a name for themselves

ystävälistastani päätellen        if my friends list is anything to go by

yliopistossa                            at uni(versity)

se kuului asiaan         it was the done thing

Kyllästyi pian            I soon got fed up with

joka käy enemmän yksiin    which is more in line with

 • I’m sorry! I was out of line with that silly comment about your new dress.

päivittää kun se on tarpeellista       update as and when necessary

Minua vaivaa vain se              The only thing that bothers me is

 • Oh bother! Mikä harmi!
 • Denise just can’t be bothered to return her home essay in time. ‘ei viitsi’
 • Don’t bother to lock the door. ‘älä vaivaudu’

ilman lupaani                         without my permission

pari kolme vuotta sitten         a couple of years ago

 • tätä on kysytty ylppäreissä : a couple of

aivan liian tunkeileva minun makuuni       way too pushy for my liking

noin kaksvitonen                    twenty-five-ish

 • Let’s meet at the station at, say, sevenish? ‘seitsemän huitteilla’
 • Don’t be so childish!
 • yellowish ‘kellertävä’
 • -ish ‘johonkin vivahtava’

otin opikseni             I learned my lesson

aivan liian aikaavievää           far too time-consuming

 • Consumers should be aware of their rights. ‘Kuluttajien’
 • The consumption of beer is inceasing in Finland.

Se on ehdottomasti täällä jäädäkseen It’s definitely here to stay

 • Rock’n’roll is here to stay!

ovat vaarassa olla ohimeneviä villityksiä     run the risk of being passing fads

jota minulla oli tapana käyttää   I used to use

 • The one I would use / I was in the habit of using / I had  a habit of using

kaikkien nähtäväksi               for all to see

 • Is there anything for me to do?
 • There’s nothing for you to see here. Go home!

Nähdäkseni              The way I see it

vaarantavat oman turvallisuutensa  putting themselves at risk

hakkerit saattavat pystyä        hackers might be able to

keksiä                    to figure out

 • to put two and two together
 • Understanding how a steam engine works is not rocket science. ‘ei ole hirveän vaikeaa’

täyttä ajanhukkaa                   a complete waste of time