ProFiles 5 Alleviivaukset kommentoituina

P5 T1 Desperately seeking culture                 Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

Pääni on ihan tyhjä                                            My mind’s a blank

 • Soldiers fired blanks in the sky.

 

olla läpikotaisin                                  through and through

 • vrt. thorough ’perusteellinen’

 

kulttuuriin liittyy muutakin kuin                there’s more to culture than

 • There’s more to this than meets the eye. koira haudattuna

älyllisiä juttuja                                                  highbrow stuff

 • vastakohta                                                  lowbrow

uppoaisi (ohjaajaani) hyvin                                it’d go down really well

 

voisit olla oikeilla jäljillä                       you could be on the right track

 • You’re onto something there.                    Tuossa on ideaa.

TV:llä on iso rooli                                              TV plays a big part in

 • vrt. ru                                                         att spela an viktig roll

Ryan puhuu järkeä                                             Ryan’s got a point

riippuen siitä missä kasvoimme                         depending on where we grew up

Tai jotain sen tapaista.                                      Or words to that effect

kulttuurienväliset kysymykset                          cross-cultural issues

 

(on) loukkaus myöhästyä                        an insult to be late for

tai sen puute                                                      or the lack of it

 • to be deprived of X / deprivation :            sleep deprivation / food deprivation

he ovat kuuluisia kelloistaan                             they’re renowned for their clocks

 

(se on) aivan eri juttu                          it’s a whole new ballgame

Pistäydypä ravintolaan                                      Pop into a restaurant

 • myös to drop by

paljon asianmukaisempi aika                              a much more appropriate time

vaatteiden ostostaminen                                   shopping for clothes

arkipäiväisiltä jutuilta                                       mundane activities

 • everyday / usual / common / ordinary / trivial / plain / prosaic

 

päivittäin                                         on a daily basis

 

niin sanoakseni                                  so to speak

Luulin, ettet kysyisi ollenkaan.                          I thought you’d never ask.

 • Opettele ja käytä.

valtavan iso kala                                                a whopping big fish

voitto vastoinkäymisistä                                   triumph over adversity

 • aina hienon kuuloinen J

Aasialaisen kansanperinteen mukaan                According to Asian folklore

 • Rumour has it that …                                  Huhutaan, että  …

onnistui uimaan                                                  succeeded in swimming

 • Who will succeed Elisabeth II to the throne?  a successor , vastakohta to precede / a predecessor ‘edeltäjä’

 

riippumatta siitä, kuinka                       no matter how

 • regardless of X

Kestin sen kuin mies.                                         I took it like a man

 • I can’t take this anymore!

 

(alkoi) tarttua minuun                           rub off on me

teinivuosinani                                                    in my teens

 • (to be) in your early twenties , in your late thirties, mid-forties, fifties … , sixtyish

 

joka tapauksessa                                at any rate

P5 T3 Is pop music bad for your health?     Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän  KEY

Parempi katsoa kuin katua                             Better safe than sorry

 • = Look before you leap.

Oletus                                                            The assumption

 • to assume
 • to assume a position                                ottaa joku asento

(bussin) yläkerrassa                                      on the upper deck

 

ovat varuillaan                                will be on their guard

 • to be poised

on tehnyt vaikutuksen                                   has struck a chord with

joita he pitävät riskinä                                  they consider a risk

 • to consider X Y / to regard X as Y / to see X as Y

pysyy poissuljettujen listalla                         remains on the exclusion list

 • exclude ≥≤ include
 • exclusive / inclusive                                an all-inclusive trip
 • exclusion / inclusion

tietynlaisten musiikinlajien sisältö                the content of certain kinds of music

 

on haitallista                                  is detrimental to

 • harmful / bad

haavoittuvat nuoret                                        vulnerable young people

 • a young person / young people
 • a youth / many youths

selkeä todiste                                 hard evidence

 • a smoking gun                                         eittämätön todiste
 • That’s just circumstantial evidence!      aihetodiste

Viimeaikainen tutkimus kartoittaa                 A recent study surveys

 

suuri yleisö                                    the general public

 • in public / publicly                                  julkisesti
 • publicity

käyvät keikoilla                                             attend live gigs

tekevät rikoksia                                            to commit offences

 • vrt. to make a commitment to X
 • to commit a crime / to commit suicide

 

syy-seuraussuhde                             cause and effect

bisseä juoden                                                 drinking beer

 • ’tehden jotain’ = -ing-muoto

maria poltellen                                               smoking weed

 

yrittivät tehdä itsemurhan                  tried to commit suicide

 

luultavasti arvostavat vain vähän           likely to have a low regard for

suurempi taipumus hyökkäävyyteen               a higher tendency to aggression

varma todiste                                                 a smoking gun

totuudenmukainen heijastuma                        a truthful reflection of

saavikaupalla solvauksia                                 bucket-loads of abuse

 

eivät ole aiemmin taipuvaisia                are not (previously) inclined to

 • to be prone to do X                     He’s accident prone.
 • to tend to do X                          He tends to be late for school.

 

Päinvastoin                                     On the contrary

huolimatta                                                      regardless of (any anti-social message )

Hän kehuu ryhmäsuunnattua radiota              He commends genre radio

jotka jäljittelevät idoleitaan                         emulating their idols

ihailijat omaksuvat yhtä todennäköisesti      admirers are about as likely to adopt

 • ylppärien rakennekokeessa kysyttyä:
 • will probably adopt / are likely to adopt

enemmän kuviteltu kuin todellinen                 is more imagined than real

 • imagination / imaginative / imagined

sanoo alan johtava tutkija                             says the leading scholar in the field

 

Sillä aikaa                                     In the meantime

 • Meanwhile, back at the hotel …

P5 T4  Read me                      Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän

 

joka oli tehnyt heihin vaikutuksen        that had made an impression on them

 • That was very impressing! I’m impressed!

sattumanvaraisesti                         at random

 

Äidinkieleni on ranska                     My native language is French

 • a native speaker of Finnish                 alkuperäispuhuja
 • ‘The natives are restless tonight.’       Paikalliset ovat levottomia
 • The Nativity Play                                Joulunäytelmä

Minun täytyy kertoa totuus               I have to come clean

 • I want to make a clean breast of it.
 • (to be) honest with / (to be) frank with     rehellinen, suora

mitenkään                                   by any means

Oli paljon kohua                                         There was so much hype

mistä se kaikki vouhotus oli                       what all the fuss was about

 

Englanti ei ole äidinkieleni                 English is not my first language

 • …is not my native language / …is not my mother tongue

Juoni oli kaukaa haettu                              The plot was far-fetched

Oliko se totta vai tarua?                            Was it fact, or was it fiction?

 • factual / fictional

Olin niin aiheen lumoissa                            I was so fascinated with the subject matter

kohtauksesta toiseen                                 from scene to scene

teini-iässä                                                  in my teens

 • in my twenties / thirties / forties … eighties
 • in my mid-twenties / in my early thirties / in my late forties

sen päähenkilö                                            its main character

 

oli saanut hänet tekemään murhan       that had driven him to murder

tunsin halua lukea se uudelleen                  I felt the urge to re-read it

 

Huomasin jääväni … lumoihin              I found myself getting hooked on

lempitapa nolata henkilö                             favourite way to put a person down

On ollut vaikka kuinka monta yritystä        There have been any number of attempts

siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen        the transition from adolescence to adulthood

 • a juvenile delinquent                            nuorisorikollinen
 • an adolescent                                      nuori
 • a minor ≥≤ to be of age                        alaikäinen / täysi-ikäinen
 • No minors allowed!

teiniahdistus ja vieraantuminen                  teen angst and alienation from the world

se sensuroitiin 60-luvulla                           it was censored in the sixties

 

sen kirosanojen käytön takia              because of its use of four-letter words

 • profanity                                             kiroilu, karkea kielenkäyttö
 • a swear word                                       kirosana

kirja, joka jokaisen pitäisi lukea                a must-read

 

paras kohteliaisuus, jonka voin lausua   the best compliment I can pay

 • to comply with the rules                      noudattaa sääntöjä

yleensä                                      as a rule

 • In general, …

kirjakauppa oli juuri sulkemassa          the bookshop was on the verge of closing

 • parempi: …was about to close

vastaisiko se tätä väitettä                if it lived up to this claim

Minusta koko tyylilaji on epä-älyllinen       I find the whole genre a bit lowbrow

 • I found a watch on the street the other day. I took it to the lost and found.
 • I find it hard to return my library books in time.

se, mikä on yliluonnollista                          the paranormal

 • määräinen artikkeli + adjektiivi
 • the rich / the poor / the unemplyed / the young / the meek (shall inherit the Earth) ryhmäsanoja
 • the dark / the impossible / the supernatural          ‘se, mikä on …’ abstrakteja yläkäsitteitä

Täytyypä antaa tunnustusta Kingille           I have to hand it to Mr King.

 • Hats off to Mr King!

vain pitääkseen häntä vankina                    only to hold him captive

 • Animals kept in captivity sometimes lose their activity.

hänen makunsa mukainen romaani              a novel exactly to her liking

 • the novel was up my alley / it was my cup of tea

joka piti minua otteessaan niin tiukasti      that held me in its grip so tightly

P5 T6 Annie Leibovitz                       Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

oli järjestetty sattumaan samaan aikaan             was arranged to coincide with

 • a coincident                                                  sattuma
 • random                                                         sattumanvarainen

Mihinkään tavalliseen tyytymättömänä               Not content with anything ordinary

 • nothing out of the ordinary                         ei mitään erityistä
 • extraordinary                                               erityinen

kuvauksia varten                                                 for the shoot

 • I shot my grandmother yesterday.              otin kuvan

alaston Lennon                                                    a naked Lennon

 • mikä Lennon? Alaston Lennon                      Myös erisnimi voi saada artikkelin

joka sanoi paljon                                                 which spoke volumes about

mielenvikainen ihailija                                        a deranged fan

 • a stalker / to stalk X                                   ahdistelija

Oli julma kohtalon käänne                                   In a cruel twist of fate

kirjoittautui                                                        enrolled in

 

tähdäten maalausopintoihin                      with her sights set on

 • There was no land in sight.                          näkyvissä
 • foresight / hindsight                                   varovaisuus / jälkiviisaus
 • I had the foresight to take an umbrella.
 • to take precautions                                      ryhtyä varotoimepiteisiin
 • With the benefit of hindsight we can say … näin jälkiviisaina voimme sanoa, että …
 • She’s got 20/20 hindsight.                         Kyllä sitä nyt ollaan niin viisaita!

Vasta kun hän matkusti                                       It was not until she travelled … that

 • Huomaa korostava SJ                                  It wasn’t until X + that-lause

oli käännekohta                                   marked a turning point

hänen taiteellisissa pyrkimyksissään                  her artistic aspirations

 • an aspiring musician

tarkka silmä valolle                                             keen eye for light

 

sai työpaikan                                      landed herself a job

 

kiertueella                                         on tour

 

taito saada …                                     knack for getting

 

sai aivan uuden merkityksen                     took on a whole new meaning

tuli hänen tavaramerkkinsä                                 became her trademark

 • myös: her hallmark

kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti                     literally and figuratively

 

langettaa moraalisia tuomioita                  to pass moral judgements

ovat usein väittäneet                                           have often claimed

 • a claim / an argument                       väite
 • to claim / to argue

saada ihmiset tuntemaan olonsa mukavaksi    to put people at ease

 • Attention! At ease!                                       Lepo vaan
 • with ease                                                      helposti

Luottamuksellinen suhde saadaan aikaan            A bond of trust is established

 

josta on tuloksena aistikas kuva                which results in a tasteful picture

 

huolimatta                                         regardless of

 • in spite of X                                                 jstkn huolimatta
 • despite X
 • X notwithstanding

liian pinnallinen                                                   too superficial

Englannin kuningatar                                           the Queen of England

Se ei myöskään estänyt                                      Nor did it prevent  … from

yhteisen toimeksiannon aikana                           during a joint assignment

 • I’ll join you later.                                         liittyä joukkoon
 • a joint effort                                               yhteisyritys
 • a joiner / a carpenter                                  puuseppä

Heidän ammatillinen yhteistyönsä                       Their professional collaboration

vaikuttaa syvästi                                 to have a profound influence on

 • profound / shallow                                       syvällinen / pinnallinen

jotka tapahtuivat                                 that were taking place

 • vrt. ru att ta plats

muuten kuin kumppaninsa vuoksi                         had it not been for her partner

 • en  if it hadn’t been for / had it not been for…
 • ru  om det inte hade varit för / hade det inte varit för …

siihen aikaan                                                       at the time

tuodakseen mielipiteen esille                              to make a statement

pysyivät pariskuntana                                         remained a couple

synnyttäen tyttären                              giving birth to a daughter

sijaisäiti                                                              a surrogate mother

 • a substitute teacher                                     sijaisopettaja
 • a fake doctor                                               valelääkäri

paljastaa omaa elämäänsä                       to lay bare her own life

muotokuvia kuuluisuuksista kuten NM                portraits of luminaries like Nelson Mandela

 • to illuminate                                                 valaista
 • to illustrate                                                  valaista (piirretyin) esimerkein

harkitsematon poikkeaminen                              an unwise departure from

 

 

P5 T 10 Will power          Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

hänestä tiedetään yllättävän vähän                surprisingly little is known about him

 • vähän, vähemmän, vähiten                       little, less, least

 

Ja lisäksi                                      What is more

 

tuottelias ja loistava kirjoittaja                    a prolific and brilliant writer

 

hänen vaatimattomat juurensa                       his unremarkable start in life

 • There were people from all walks of life at the party.                                                                kaikenlaisia

 

 

yliopistokoulutuksen puute                            lack of a university education

 • There was a lack of water.                    There was a shortage of water.
 • They were lacking water                         They were short of water.

 

oli älyä kirjoittaa                                           had the smarts to write

 • Maxwell Smart, Agent 86
 • Don’t be a smart alec / smarty pants / ! Lopeta tuo viisastelu!
 • Ouch! That smarts!                                 Tuo sattuu!
 • The robber outsmarted the coppers.     oli ovelampi kuin

 

ensinkään                                      in the first place

 • to begin with

 

vaikka 3 hänen sisaruksistaan                       although three of his siblings

 • though tai although

 

oli pienoinen ihme                                          it was a minor miracle

 • minor / major   vähäinen / tärkeä  // molli/duuri
 • This is of minor importance. That was a major event in the news.
 • This song is in C minor.
 • minority / majority (of X)                       vähemmistö / enemmistö jstkn
 • I majored in English at the uni.              luin pääaineena
 • No minors allowed!                                 Ei alaikäisille!
 • When will you become of age?              tulla täysi-ikäiseksi

 

Kaikesta päätellen                            By all accounts

 

epäilemättä ruokkien mielikuvitustaan           no doubt fuelling his imagination

 

niinä aikoina                                                   in those days

 • menneistä: the other night
 • tulevista: one of these days

 

romanttisia häiriötekijöitä                             distractions of a romantic nature

 • Your tapping your fingers distracts me from my reading.

 

päätti odottamattomasti                     came to an abrupt end

 • All good things must come to an end.      Kaikki hyvä loppuu aikanaan.
 • to interrupt                                             keskeyttää

 

oli pakotettu vetämään pois                           was forced to withdraw

 • Daniel made a withdrawal from his bank account using an ATM.
 • My tax return was deposited on my bank account.

 

hän kokeili taitojaan                          he tried his hand at

 

auttaakseen perhettä tulemaan toimeen    to help the family make ends meet

 

viralliset asiakirjat paljastavat                      official records reveal

 • the authorities                                        viranomaiset
 • a revelation                                             paljastus, ilmestys

 

vanahapiika                                                    an old maid

 • a spinster                                               vanahapiika (heillä ennen kehruuhommat)
 • to be single / to go to singles’ bar
 • a bachelor                                               poikamies
 • Who is the most eligible bachelor in the film world?                                                               tavoitelluin poikamies
 • to be unmarried

 

sitä voisi sanoa pakkoavioliitoksi                   it was what you might call a shotgun wedding

 • Shotgun!                                                 Etupenkki varattu! (saa sanoa vasta kun auto näkyy)
 • a Las Vegas wedding / a Mexican divorce
 • to get engaged / to live together / to get married / to separate / to get a divorce
 • to tie the knot / to ge hitched
 • the bride / the groom / the bestman / the bridesmaid
 • a wedding – englannissa C-sana (vrt. elokuva Four weddings and a funeral)

 

Anne synnytti kaksoset                      Anne gave birth to twins

 • twins / triplets / quadruplets

 

muistuttaa suuresti                           bears a striking resemblance to

 

oli joutuva Viikatemiehen uhriksi            was to fall victim to the Grim Reaper

 • to be to do sthng                                    ‘olla tekevä jotain’
 • I didn’t know I was to fall in love with a Swede. Fortunately I paid attention in the Swedish class.

 

katosi täysin                                                  dropped off the radar completely

 

määrättömästi pohdiskelua                            no end of speculation about

 

Eräässä teoriassa hän pakenee                      One theory has him fleeing

 • Rumour has it that …

 

tavoittelee uraa                                             pursuing a career

 • to be in pursuit of sthng

 

valmis näyttelijä                                            a fully-fledged actor

 • full(y)-fledged / full-blown / no holds barred / all stops out

 

Siihen vuoteen mennessä                               By that year

 • 1564 saw the birth of William Shakespeare.

 

ja oli viimeistelemässä                       and was putting the finishing touches to

 

nosti päätään                                                 raised its ugly head

 

kaikilta elämänaloilta                         from all walks of life

 

levitä kulovalkean tavoin                                to spread like wildfire

 • They get on like a house on fire.         tulevat tosi hyvin toimeen toistensa kanssa

 

Näissä olosuhteissa                                       Under these circumstances

 

ellei QE I olisi puuttunut asiaan                    had it not been for Queen Elizabeth I

 • = if it hadn’t been for

Kuinka ollakaan                                As it happens

 

hänen suojeluksessaan                                  under her patronage

 • Don be so patronizing / condescending!  holhoava / alentuva
 • Areyou a patron of that restaurant?      = a regular customer

 

Thames-joen etelärannalla                            on the south bank of the Thames

 

aikansa paras näytelmäkirjailija                    the foremost dramatist of his age

 

liian kiireinen ohjatessaan

opettelemaan vuorosanoja                             too busy directing to learn lines

 • huomaa –ing-muodon ja perusmuodon käyttö

 

naiset eivät saaneet näytellä                         women were not allowed to act

 • let-verbiä ei laiteta passiiviin

 

1600-luvun ekalla vuosikymmenellä               during the first decade of the seventeenth century

 

ansaitsi sievoisen summan                             earned a pretty penny

 

oli hankkimassa itselleen mainetta          making a name for himself

 

sanotaan kuolleen                             is said to have passed away

 • As my late grandfather used to say …    ukkivainaa
 • dead / deceased                         (a disease – tauti)

 

Tarinan mukaan                               Legend has it

 

parin kaverin kanssa                                      with a couple of mates

 

 

Leave a Reply