ProFiles 1 Alleviivaukset kommentoituna

P1 T2 Body talk        Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

selittävät vain 7 prosenttia                             account for only seven per cent

perustuu sille mitä ihmiset näkevät               is based on what people see

äänensävysi                                                    the tone of your voice

 • Don’t take that tone with me, young man! Varopa äänensävyäsi!

vuorovaikutus kasvokkain                         face-to-face interactions

 

Ajattelepas vain                                           You only have to think of

 

Jos katse voisi tappaa                                 If looks could kill

 

olla samaa mieltä                                         see ‘eye to eye’

 • I agree with you about this.
 • I disagree. Maybe we can agree to disagree.
 • We reached an agreement as to what to do.

katsoa toista silmiin                                    look the other person in the eye

 

pitämällä yllä katsekontaktia                     maintaining eye contact

 • All sportsmen have to maintain great physical condition.
 • Who’s in charge of maintenance in our school?                                                               kunnossapito

vaikuttaa hyökkäävältä                              come across as agressive

 

aivan päinvastoin                                        quite the opposite

 

jos olet hulluna johonkuhun                      fancy someone like mad

 • if you are crazy about X

olet vedättämäisilläsi                                     you are about to have a wisdom tooth

viisaudenhampaan                                         pulled out

 • to be about to do sthng ‘-maisillaan’      I was about to go out when …
 • to have somethng done ‘teettää’             I had my house painted last summer. Maalautin taloni

Katsopa vain koiraa                                       Just take a look at a dog

mitä päässäsi liikkuu                                     what’s going through your head

luoda hyvät suhteet                                     establish good relations

 

toisin sanoen                                                in other words

 

yleisesti ottaen                                             generally speaking

 • In general terms …

 

olet vain vähän kiinnostunut                     have little interest in

kiinnittämällä huomiota                             paying attention to

 • pay-verbin erityiskäyttö

kun olet tekemisissä ihmisten kanssa            when you are dealing with people

 

koru                                                              a piece of jewellery

 • muita monikottomia sanoja enkussa (suomessa voi olla monikko):
 • money, news, luggage, baggage, information, knowledge, advice, furniture
 • an item of news, a piece of luggage, a word of advice, an article of furniture

päinvastainen vaikutelma                               the opposite effect

 • ’vaikuttaa’
 • to have an effect on x , to affect x

jotka todennäköisimmin paljastavat              which are most likely to reveal

 • a revelation – paljastus

olisit mieluummin missä

tahansa muualla kuin                                     you would rather be anywhere else than

 

P1T3 Mixed messages            Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

Lehden…verkkoversio                                 Theonline edition

 • to be offline / to go online
 • Sorry. I was out of line with that remark about your new hat looking like a bird’s nest.

 

sai aikaan voimakkaan reaction                  provoked a strong response

 

kirjautua verkkosivuille                               log onto a website

 • the Internet / the Net

 

avata televisio                                                turn on the TV

 • to turn on / to turn off
 • to switch on / to switch off
 • I opened my TV to see what was inside it.

joku heristää sormeaan                                    someone wagging a finger

 • A dog wags its tail. You shouldn’t let the tail wag the dog.

liittyvät kaikki joukkoon                                 are all jumping on the bandwagon

 

onko ihme                                                      is it any wonder

 • I wonder if he is at home? Onkohan hän kotona?
 • What are the seven wonders of the world?

Elä ja anna toisten elää                                   Live and let live

 

aivan viimeiseen

yksityiskohtaan saakka                                right down to the very last detail

 

olemme tulleet siihen johtopäätökseen        arrived at the conclusion

 • to conclude – päätellä

 

Minä mieluummin                                        I’d rather

annan periksi houkutukselle                       give in to temptation

 • That’s a very tempting offer but I have to say no.
 • Oh Father who art in Heaven, Lead s not into temptation!
 • Don’t tempt me!

muutama vuosi sitten                                       a few years ago

 • in a few years

viesti ei ole mennyt perille                              the message hasn’t sunk in

 

kuolevat nälkään                                           are starving to death

 • I’m starving! I’m famished!

on mennyt tarpeeksi pitkälle                           has gone far enough

Ikään kuin hän luopuisi                                   As if she’d give up

Ei syömistavoilla ole väliä                              Never mind people’s eating habits

 • We can watch a film instad of the news. I don’t mind.

jotka olivat sammuneet kadulle                       who had passed out drunk in the street

vetää lärvit                                                       getting legless

 

tarkoittaa samaa kuin  is synonymous with

 • means the same as

 

lasillinen silloin tällöin the odd glass

 • odd – pariton / even – parillinen
 • Don’t get mad, get even!

Älä koskaan jätä aamiaista väliin                    Never skip breakfast

 • Have you ever skipped class / played truant / skipped school?

Pysyttele pois auringosta                                   Stay out of the sun

 

Vähennä … käyttöä                                      Cut down on

 

Helppo nakki                                                 A piece of cake

P1T6 Season’s greetings                                                    Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

Toisin sanoen                                             In other words

 • among other things                             muun muassa
 • and so on  / and so forth                    ja niin edelleen
 • that is                                                   toisin sanoen

tuskin olisin voinut ajatella                         and little did I think

 • huomaa käänteinen sanajärjestys
 • hardly = tuskin , kielteinen merkitys, siksi: I knew hardly anyone at the party.

tarttui innokkaasti tilaisuuteen                    he jumped at the chance

 • to look forward to + ing-muoto            odottaa innokkaasti

sen sijaan että menisi junalla töihin             instead of commuting by train

 • Huoneentaulu: Preposition jälkeen enkussa AINA –ing-muoto berbistä.
 • kulkuvälineillä meneminen by-prepositiolla: by car, by plane, by boat …
 • paitsi: on foot , We’ll go in my car. (tietty auto)

ruuhka-aika                                               the rush hour

 

toteutunut unelma                                     a dream come true

 • itse asiassa lauselyhenne: a dream (that has) come true

meillä on uskomaton näköala                   we have an incredible view of

 • Lat. ’credere’ uskoa
 • street-cred(ibility)                                 katu-uskottavuus
 • credible / incredible                              uskottava / uskomaton
 • to buy on credit                                    ostaa luotolla
 • to credit                                                 antaa tunnustusta jllkn
 • Do you watch the credits at the end of a film?

olohuoneen ikkunat johtavat terassille        windows in the lounge open onto a patio

 • the windows give to a patio                  ikkunat antavat / ikkunoista näkyy
 • a window = ‘a wind auga’                     ‘tuulen silmä’ muuten kiinteässä seinässä
 • vrt. ru ett öga ’silmä’

niinä harvoina päivinä                                  On the odd days

 

on aina ollut innostunut                           has always been keen on

aikoo remontoida ullakon                            going to renovate the loft

 • an attic                                                  ullakko
 • a basement / a cellar                              kellari
 • a penthouse apartment                          kattohuoneisto

Kaksosista puheen ollen                           Talking of the twins

 

täyttävät kuusitoista                                  turn sixteen

on sopeutunut muuttoon                              has adapted to the move

 • myös: to adjust to X

joiden kanssa hän tapasi viettää aikaa    he used to hang out with

 • konditonaalin erityismerkitys: ‘oli tapana’ he would hang out with
 • futuurin erityismerkitys: ’on tapana’    My granny will sit in her rocking chair for hours.
 • used to on aina mennyttä aikaa, nykyajassa: he usually hangs out with

pojat näyttävät tottuneen                              boys seem to have settled into

 • verbin pitkä perusmuoto viittaa menneisyyteen: to settle / to have settled

ovat saaneet uusia ystäviä                        have made some new friends

 • suomen ‘saada’ ei ole aina get

heistä tulee pian hyviä                              they will soon become good at

 

Mitä Jerryyn ja minuun tulee                  As for Jerry and I

 • As regards X / As far as X is/are concerned / Talking about X

rakastamme asua landella                            we love living in the sticks

 

Tulemme toimeen naapuriemme kanssa  get on with our neighbours

 • We get on like a house on fire.           Tulemme tosi hyvin toimeen keskenämme.

tietokilpailuilta paikallispubissa                 the quiz night in the local pub

 • a pub = a public house
 • a pub lunch  / a Happy Hour / Last Calls!

Vielä lopuksi eras tärkeä seikka               Last but not least

 

Sen sijaan että melkein jäisi auton alle   Instead of almost getting run over

Jouluja ja Uusia vuosia vaan!                       A very Merry Christmas and a Happy New

Year!

 

P1 Text 7 Johnny Depp          Etsi seuraavat sanonnat tekstistä ja kirjoita ne tähän.                      KEY

on täynnä ristiriitoja                        is full of contradictions

Hän kuvailee lastensaamista          he describes having children

kaikkien aikojen                              of all time

maailman paras isä                           the world’s best dad

 • Huoneentaulu: Genetiivin jälkeen enkussa ei koskaan artikkelia.
 • Genetiivin eteen ei koskaan tule: artikkeli, lukusana, this/that/these/those

ammatinsa huipulla                          at the top of his profession

 • ammatti: a profession / a trade / an occupation
 • Mikä sinun ammattisi on? What do you do (for a living)?

korkealla tärkeysjärjestyksessä        a high priority

osittain Amerikan alkuperäisasukas part Native American

 • an African-American

Tämä vieraannutti hänet vertaisistaan    This alienated him from his peers

 • peer pressure                             toveripainostus
 • alien                                          There was an alien object in her throat.

An alien jumped out of his chest.

 • An alien in New York               muukalainen
 • Alienation is a problem in today’s society.

Hänen vanhempansa … erosivat      His parents … separated

elättääkseen perhettä                        to support the family

 • perusmuotoa eli infinitiiviä käytetään usein ilamisemaan tarkoitusta

Ei siis ole yllätys                             It’s no surprise then

 

hän lopetti koulun kesken            he dropped out of school

 • a high-school drop-out           koulupudokas

meni nopeasti kihloihin                 quickly got engaged

Tavattuaan sattumalta                      After a chance meeting

 • by chance                                  sattumalta
 • by coincidence / coincidentally

Hänen hyvästä ulkonäöstään johtuen   Due to his good looks

suosittu amerikkalainen TV-sarja    a popular American TV series

 • a series                                      s-pääte myös yksikössä
 • artikkelin paikka on sanan kaikkien määreiden edellä; se voi siis olla kaukanakin sanan edellä, Nyrkkisääntö: laskettavan sanan eteen tulee art jos ei ole syytä olla laittamatta artikkelia, ei-laskettavan sanan eteen ei tule artikkelia (ellei ole erityismerkitys): butter, Pass me the butter, please.

hän esitti nuoren poliisin roolia      he played the part of a young cop

olisi voinut olla kirjoitettu               could have been written for

vihasi olla Hollywoodin julkkis       hated being a Hollywood celebrity

Hän halusi valita oman tiensä          He wanted to choose his own path

alkumenestyksen jälkeen                 after initial success

 • to initialize                                alustaa
 • My initials are MP.
 • Young men in some African tribes to through initiation rites.
 • Graffiti opiskelijakahvilan seinässä: Intimidate the uninitiated!

tuotti voittoa                                   did make money

 • It takes money to make money.

puhdas sattuma                             pure coincidence

 

mitä häneen tuli                             as far as he was concerned

 • As regards X / As far as X is/are concerned / Talking about X

tulevat riippuvaisiksi maineesta    get addicted to fame

 • a drug addict
 • Many drugs are addictive.
 • The flu is an infectious disease.
 • A diseased man  – sairas mies / a deceased man – kuollut mies

jos kaikki muu epäonnistuisi           if all else failed

Hän antoi tatuoida hänen nimensä   He had her name tattooed

 • teettorakenne: to have X done (3.muoto pääverbistä)
 • I had my house painted last summer.
 • Bill will have his watch repaired next month.

ansaitsi mainetta                            earned a reputation

 • earn-verbillä ansaitaan rahaa ja mainetta. to earn money ; to earn a reputation (as X)

kuoli huumeiden yliannostukseen   died of a drugs overdose

 • = to OD  (on X)

tämä kielteinen julkisuus               this bad press

hänen maineensa näyttelijänä          his reputation as an actor

mikä tahansa rooli joka osui kohdalle   any role that came his way

hän hurmasi hänet                            she swept him off his feet

 • Prince Charming on his white horse swept her off her feet.

mennä naimisiin                            to tie the knot

 • to get married (to X) / to get hitched
 • Alison married a wonderful man. Alison is married to Joseph.
 • to get divorced

kaikista suurin lahja                        the greatest gift of all

 

pitämään jalat maassa                  to keep both feet on the ground

hänen tytärensä tapasi vain huokaista   his daughter would simply sigh

 • konditonaalin erityismerkitys: ‘oli tapana’ he would hang out with
 • futuurin erityismerkitys: ’on tapana’    My granny will sit in her rocking chair for hours.
 • used to on aina mennyttä aikaa, nykyajassa: he usually hangs out with
 • näinkin voi sanoa jos haluaa tapa-sanaa painottaa: he has a habit of +-ing / he is in the habit of +-ing

 

P1T11 Northbound                     Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.                            KEY

kahdeksantoistavuotias opiskelija  18-year-old student

 • määreet pääsanan edellä yksikössä
 • vrt. a student who is 18 years old

Toisin kuin monet amerikkalaiset  unlike many Americans

Olen niin innoissani …                  I’m so excited about (coming)

lukukausi                                       the semester

10 vuotta sitten                              ten years ago

 

ihan ensimmäiseksi                      First off

Aavistelen, että…                           I have a hunch

 • My hunch paid off.                 Aavistukseni kävi toteen.

on eroja                                          there are differences between

 

matkustaa                                     to take a trip to

 

pohjoisimpaan osaan                   the far north

päinvastainen ilmiö                        the opposite phenomenon

 • monikko phenomena
 • enkussa ei juuri muuta ‘ilmiö’-sanaa

 

mitä jhkn tulee                             in terms of

kulttuurienvälisiä vihjeitä              crosscultural tips

 • to tip                                        antaa juomarahaa

En halua mokata                            I don’t want to mess up

 

voi piipahtaa                                you can drop into

vedät minua nenästä                       you’re pulling my leg

 • Pull the other one!                   Joo, joo! En usko!

tet ootta hyvin urheilullisia            you guys are very athletic

 • you guys sekä miehistä että naisista

ensiluokkainen julkinen liikenne   first-rate public transit

pääseminen paikasta toiseen          getting from A to B

 • to get from one place to the other / another

Tarkemmin ajatellen                   On second thoughts

 

En ole oikein perillä                    I’m not really in the know about

 • to be in the know yleensä asioista, jotka ovat vain pienen piirin tiedossa

Sen lisäksi, että                             Apart from

 

tunneilla käyminen                      attending classes

 • to skip school / classes            pinnata
 • to play truant                           -”-

ehdottomasti nähtävä ja tehtävä     must-see or must-do

 

odotan innokkaasti                      looking forward to

Leave a Reply