English rules!

Huippututkimuksia julkaistaan

suomeksi enää harvoin

Salla Salmela STT

Suomen kielen asema tieteen julkaisukielenä heikkenee. Osa tieteenaloista on luopunut tutkimusten julkaisemisesta suomeksi lähes kokonaan. Erityisen uhanalainen suomi on luonnon- ja lääketieteen sekä tekniikan tutkimusaloilla. Näiden alojen suomalaistutkijat julkaisevat tutkimuksensa jo lähes yksinomaan englanniksi.

Vuonna 2015 astuu voimaan yliopistojen uusi rahoitusmalli, joka saattaa vähentää suomenkielisiä julkaisuja entisestään. Jatkossa korkeakoulujen rahoitukseen vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon niissä kirjoitettuja artikkeleita julkaistaan korkealaatuisiksi luokitelluissa julkaisuissa. Suurin osa näistä kärkipään julkaisuista ilmestyy englanniksi.

Julkaisujen laatuluokittamiseen Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa osallistunut dosentti Tiina Onikki-Rantajääskö Helsingin yliopistosta sanoo, että luokituksella opetusministeriö tahtoo ohjata suomalaista tutkimusta kansainvälisempään suuntaan.

”En kuitenkaan usko, että samalla oli tarkoitus heikentää suomen kielen asemaa. Siinähän menisi lapsi pesuveden mukana.”

Suomen heikkeneminen tieteen kielenä ei Onikki-Rantajääsköstä ole vain yliopistojen ongelma. Ylipistoissa tuotettu tieto valuu hänen mukaansa alaspäin läpi koko koulujärjestelmän. Jos tieto on yliopistotasolla vain englanniksi, sitä voi olla vaikea jäsennellä suomeksi peruskoulunkaan oppikirjoihin.

”Kärjistäen perimmäinen vaara on, että kansa jakautuu 1800-luvun tyyliin kahtia kielitaitoiseen sivistyneistöön ja suomenkieliseen rahvaaseen, jolla ei ole samoja koulutus- ja uramahdollisuuksia.”

Täsmällisiä suomenkielisiä tieteen termejä tarvitaan myös, jotta yhteiskunnassa voidaan keskustella uusista keksinnöistä tai ajankohtaisista ilmiöistä, vaikkapa ilmastonmuutoksesta.

”Demokratiassa olisi ongelmallista, jos osa ihmisistä ei esimerkiksi voisi lukea tutkimustuloksia, joilla perustellaan poliittisia päätöksiä”, Onikki-Rantajääskö sanoo.

Tieteen termipankki elvyttää tiedesuomea

Internetissä on avattu suomalainen termitietokanta Tieteen kansallinen termipankki.

Sivuston tarkoituksena on kehittää suomen tiedesanastoa sekä edistää tieteen monikielisyyttä suomessa.

Termipankki sisältää muun muassa tiedetermien käännösvastineita ja määritelmiä. Sisältöä kehitetään yhä.

Termipankki toimii samaan tapaan kuin verkon avoin tietokanta Wikipedia. Rekisteröityneet asiantuntijat voivat kirjata sivustolle tietoa oman alansa erikoissanastosta.

Termipankki on Suomen Akatemian, Helsingin yliopiston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSV:n yhteistyöhanke.

Tietokanta on osoitteessa http://www.tieteentermipankki.fi

Leave a Reply