Lauseadverbit kirjoittajan tukena

Lauseadverbit
Lauseadverbit ovat voimaenglantia. Niillä voit osoittaa, miten seuraava lause liittyy muuhun kirjoittamaasi tekstiin. Ne kertovat kirjoittajan suhtautumisesta asiaansa. Niitä on englannissa helppo käyttää: ne aloittavat virkkeen ja ne erotetaan pilkulla muusta lauseyhteydestä.
Muista kuitenkin, että lauseadverbit ovat vain yksi tyylikeino muiden joukossa, joten niiden yletön käyttö ei ole suositeltavaa. Täällä ne ovat Quizlet-kortteina.

Admittedly    Eittämättä
All things considered    Kaikenkaikkiaan
As a general rule    Yleensä
As far as we know    Tietääksemme
Astonishingly    Hämmästyttävästi
Broadly speaking    Yleisesti puhuen , Suurin piirtein
By and large    Suurin piirtein , Yleensä
Characteristically    Tyypillisesti
Clearly    Selvästi
Coincidentally    Sattumalta
Conveniently    Mukavasti , Sopivasti , Haitatta
Curiously    Kummallista kyllä
Disappointingly    Pettymykseksi
Equally    Samalla tavoin , Samoin
Essentially    Pääasiallisesti , Pohjimmiltaan
Explicitly    Nimenomaisesti ; Täsmällisesti
Even so    Silti , Siitä huolimatta
Eventually    Lopulta , Vihdoin
Fortunately    Onneksi
Fundamentally    Pohjimmiltaan , Perusolemukseltaan
Furthermore    Edelleen , Sen lisäksi
Generally speaking    Ylipäänsä , Yleensä
Interestingly    Kiinnostavaa kyllä
Ironically    On kohtalon ivaa , Ivallisesti
In essence    Varsinaisesti , Pohjimmiltaan
In general    Yleensä , Tavallisesti
In particular    Erityisesti , Nimenomaan
In practice    Käytännössä
In reality    Todellisuudessa
In retrospect/hindsight    Jälkeenpäin ajatellen
Interestingly    Mikä mielenkiintoista
In theory    Teoriassa
In view of this    Huomioonottaen , Silmälläpitäen
Naturally    Luonnollisesti
On balance    Kaiken kaikkiaan
Obviously    Ilmiselvästi
On reflection    Asiaa tarkemmin harkittuani
Overall    Yleensä ottaen , Kaiken kaikkiaan
Paradoxically    On ristiriitaista, että
Potentially    Mahdollisesti
Predictably    Ennustusten mukaan , Kuten saattoi olettaa
Presumably    Oletettavasti , Luultavasti
Primarily    Enimmäkseen , Pääasiallisesti
Probably    Todennäköisesti
Remarkably    Huomattavan , Aivan erityisen
Seemingly    Nähtävästi . Kaikesta päättäen
Seriously    Vakavasti ottaen , Tosissaan
Significantly    Mikä on merkittävää
Specifically    Nimenomaan , Täsmällisesti
Surprisingly    Yllättäen , Ihme kyllä
Theoretically    Teoriassa
To all intents and purposes    Itse asiassa , Käytännölliesti katsoen
Typically    Tyypillisesti
Ultimately    Lopulta , Vime kädessä
Understandably    Ymmärrettävästi
Undoubtedly    Epäilemättä
Unfortunately    Valitettavasti
With hindsight    Jälkeenpäin ajatellen , Näin jälkiviisaana

Leave a Reply