Lauseadverbit kirjoittajan tukena

Lauseadverbit
Lauseadverbit ovat voimaenglantia. Niillä voit osoittaa, miten seuraava lause liittyy muuhun kirjoittamaasi tekstiin. Ne kertovat kirjoittajan suhtautumisesta asiaansa. Niitä on englannissa helppo käyttää: ne aloittavat virkkeen ja ne erotetaan pilkulla muusta lauseyhteydestä.
Muista kuitenkin, että lauseadverbit ovat vain yksi tyylikeino muiden joukossa, joten niiden yletön käyttö ei ole suositeltavaa.

Admittedly    Eittämättä
All things considered    Kaikenkaikkiaan
As a general rule    Yleensä
As far as we know    Tietääksemme
Astonishingly    Hämmästyttävästi
Broadly speaking    Yleisesti puhuen , Suurin piirtein
By and large    Suurin piirtein , Yleensä
Characteristically    Tyypillisesti
Clearly    Selvästi
Coincidentally    Sattumalta
Conveniently    Mukavasti , Sopivasti , Haitatta
Curiously    Kummallista kyllä
Disappointingly    Pettymykseksi
Equally    Samalla tavoin , Samoin
Essentially    Pääasiallisesti , Pohjimmiltaan
Explicitly    Nimenomaisesti ; Täsmällisesti
Even so    Silti , Siitä huolimatta
Eventually    Lopulta , Vihdoin
Fortunately    Onneksi
Fundamentally    Pohjimmiltaan , Perusolemukseltaan
Furthermore    Edelleen , Sen lisäksi
Generally speaking    Ylipäänsä , Yleensä
Interestingly    Kiinnostavaa kyllä
Ironically    On kohtalon ivaa , Ivallisesti
In essence    Varsinaisesti , Pohjimmiltaan
In general    Yleensä , Tavallisesti
In particular    Erityisesti , Nimenomaan
In practice    Käytännössä
In reality    Todellisuudessa
In retrospect/hindsight    Jälkeenpäin ajatellen
Interestingly    Mikä mielenkiintoista
In theory    Teoriassa
In view of this    Huomioonottaen , Silmälläpitäen
Naturally    Luonnollisesti
On balance    Kaiken kaikkiaan
Obviously    Ilmiselvästi
On reflection    Asiaa tarkemmin harkittuani
Overall    Yleensä ottaen , Kaiken kaikkiaan
Paradoxically    On ristiriitaista, että
Potentially    Mahdollisesti
Predictably    Ennustusten mukaan , Kuten saattoi olettaa
Presumably    Oletettavasti , Luultavasti
Primarily    Enimmäkseen , Pääasiallisesti
Probably    Todennäköisesti
Remarkably    Huomattavan , Aivan erityisen
Seemingly    Nähtävästi . Kaikesta päättäen
Seriously    Vakavasti ottaen , Tosissaan
Significantly    Mikä on merkittävää
Specifically    Nimenomaan , Täsmällisesti
Surprisingly    Yllättäen , Ihme kyllä
Theoretically    Teoriassa
To all intents and purposes    Itse asiassa , Käytännölliesti katsoen
Typically    Tyypillisesti
Ultimately    Lopulta , Vime kädessä
Understandably    Ymmärrettävästi
Undoubtedly    Epäilemättä
Unfortunately    Valitettavasti
With hindsight    Jälkeenpäin ajatellen , Näin jälkiviisaana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s