Tässä YTL:n antamat arviointiohjeet A-englantiin + pistevähennykset

Kannattaa tietää, mitä Lautakunta sanoo maikoille arvostelun perusteista eri osa-alueilla. Pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän arvosteluohjeet. Tutustu erityisesti kirjoitelman arviointitaulukkoon. Siellä painottuu kovasti sidoskeinojen monipuolinen käyttö (ks. Sidosteisuutta kirjoittamiseen ja Lauseadverbit kirjoittajan tukena).

Kuullunymmärtämisosan avokysymysten arvosteluohjeet on tärkeä tuntea hyvin etukäteen. Kirjallisen osan avokysymysten arvosteluohjeet pitää tietää, sillä tätäkin on nykyään joka kerta kokeessa.

Monivalintarakennetta on suurella todennäköisyydellä mukana. Sen jatkona on pitänyt itse tuottaa vihjeen perusteella kysytty rakenne, siis  produktiivisen aukkotehtävän arvosteluohjeet . Tätä ei kuitenkaan ole ollut aivan viime aikoina ja tilalle onkin tullut reagointi/ohjattu käännös ja siksi tässä käännöstehtävän arvosteluohjeet .

Viisas katsoo etukäteen mitä häneltä odotetaan ja toimii sen mukaisesti.

Kirjallisen kokeen avovastauksista sanotaan:

“Vastausten tulee olla luontevia vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja enintään parin virkkeen pituisia. Selvästi ja toistuvasti ylipitkistä vastauksista vähennetään yksi piste lopullisesta pistemäärästä. Näin toimitaan, jos useampi kuin yksi vastaus on pitempi kuin sille varatut kaksi riviä.Arvostelussa otetaan huomioon vastausten viestivyys, itsenäisyys ja kattavuus. Jos vastauskieli ei ole ohjeen mukainen, tulos on 0 pistettä.

Kuullunymmärtämiskokeen avovastauksista sanotaan:

“Tuotosten tulee olla luontevia vastauksia annettuihin kysymyksiin. Arvostelussa otetaan huomioon vastauksen viestivyys ja kattavuus. Jos vastauskieli ei ole ohjeiden mukainen, tulos on 0 pistettä.

Vastaukset saavat olla yleisellä tasolla osoittaen, että pääasia on ymmärretty. Jos yksityiskohtia kuitenkin on mukana, niiden täytyy olla oikein. Virheistä vähennetään vasta, jos vastauksesta muuten saisi kaksi pistettä. Jos muutoin yhden pisteen tuottavassa vastauksessa on mukana myös virheellinen tieto, annetaan silti yksi piste. Selvästi ja toistuvasti ylipitkistä vastauksista vähennetään yksi piste lopullisesta pistemäärästä. Näin toimitaan, jos useampi kuin yksi vastaus on pitempi kuin sille varatut kaksi riviä.”

Improbaturin kompensointi

Karahtiko suoritus kiville? Voi olla, että kaikki ei ole sittenkään menetetty ja lakkikauppaan voisi vielä tulla asiaa. Jos muut kirjoitettavat aineet ovat menneet tarpeeksi hyvin, voidaan yksi improbatur korvata muilla hyvillä suorituksilla. Tätä sanotaan kompensaatioksi. Tätähän voisi hyvällä tahdolla jopa sanoa inhimilliseksi piirteeksi Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnassa. Alla Lautakunnan ohjeet kompensaatiosta:

“Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.”

Kielikokeen optisen lomakkeen täyttöohje luetaan etukäteen. Esimerkiksi kaksi mustausta samalla pystyrivillä on anteeksiantamaton moka.

Kielikokeen vastauslomake on sama kuin kuuntelussa, kuten optinenkin kaavake. Kirjallisessa kokeessa sillä on myös paljon käyttöä. Lue ohjeet vihkosta tarkasti.

Kielikokeen määräykset ovat tässä.

Sähkoisen kielikokeen määräykset  ovat tässä.

Pistevähennykset

Pitkän oppimäärän kirjoitussuoritus

A. Ylipitkät ja alimittaiset kirjoitussuoritukset

Opettaja arvostelee ylipitkän ja alimittaisen kirjoitussuorituksen ensin normaalin

arvostelutaulukon (kohta 8.5) mukaisesti ja vähentää sitten pisteitä. Hänen tulee merkitä vähennys

kokelaan suoritukseen antamansa pistemäärän viereen perusteluineen.

1) Kirjoitussuoritus on ylipitkä.

ylitys pistevähennys

25 % vähennetään 5 p. (312,5 sanaa eli 313 sanaa on liikaa. Aku Ankan auton rekkari on 313)

50 % vähennetään 10 p.

75 % vähennetään 15 p.

jne.

 2) Kirjoitussuoritus on alimittainen eikä siksi anna riittävää näyttöä kielitaidosta.

10–14 % = 135–129 sanaa vähennetään 5 p.

15–19 % = 128–121 sanaa vähennetään 10 p.

20–24 % = 120–114 sanaa vähennetään 15 p.

25–29 % = 113–106 sanaa vähennetään 20 p.

30–34 % = 105–99 sanaa vähennetään 25 p.

35–39 % = 98–91 sanaa vähennetään 30 p.

3) Kirjoitussuoritus on alle 90 sanaa eikä siksi anna riittävän luotettavaa näyttöä kielitaidosta.

Lopullinen pistemäärä on tällöin alle 15 pistettä.

Opettaja tekee merkinnän kirjoitussuorituksen liiallisesta pituudesta tai lyhyydestä ja merkitsee

sanamäärän kokelaan suoritukseen.

 B. Otsikosta tai tehtävänannosta poikkeaminen ja plagiointi

1. Suorituksessa esiintyy jokin seuraavista puutteista:

• Tehtävänanto on tulkittu osin väärin.

• Kirjoitussuoritus on kytketty väkinäisesti otsikkoon.

• Kirjoitussuorituksessa ei ole noudatettu kaikkia annettuja ohjeita.

• Kirjoitussuorituksessa on käytetty aiheeseen kuulumatonta ainesta

(esimerkiksi sanontoja, jotka eivät sovi yhteyteen, tai muualta

lainattuja virkkeitä).

vähennys vähintään 5 p.

2. Kirjoitussuoritus on pääosin esimerkiksi tehtävävihkosta kopioitu. Lopullinen pistemäärä 40–0 p.

3. Kirjoitussuoritus on plagioitu tai täysin väärästä aiheesta laadittu. 0 p.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s