ProFiles 6 Alleviivaukset kommentoituna

P6 T1 What Underwear Says About the Economy       Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

kiireellisin taloudellinen kysymys                     most pressing economic question

 • economic – talouteen liittyvä / economical – taloudellinen, ”syö” vähän

kurkista                                          take a peek

viimeaikaisista raporteista päätellen          judging by recent reports

 • = if recent reports are anything to go by

lyhyesti sanottuna                               briefly

ne lukeutuvat välttämättömyyksiin                   they rank as a necessity

pitkitetty ostos                                                a prolonged purchase

yhtiö alkoi kerätä tietoa                       the company started collecting data

 • alkaa = start/begin/commence/initiate

voi olla jotain hyvääkin                         may also have a silver lining

 • Sanonta: Every cloud has a silver lining.

vähenemisen hidastuminen                               a slowing of a decline

 • to decline = vähentyä, huonontua, kieltäytyä (jstkn)

askel oikeaa suuntaan                           a step in the right direction

tiedottaja Jana O’Leary                                    spokeswoman Jana O’Leary

Ei sen vähäisempi ennustaja kuin …                  No less an oracle than

 • Huomaa artikkelin paikka

on antanut tälle teorialle uskottavuutta      has given this theory credence

 • credible – uskottava / credibility – uskottavuus / incredible – uskomaton / a credo – uskontunnustus

Ei tarvitse uskoa vain häntä tässä asiassa.  But you don’t have to take his word for it

joka kolmas kuukausi                                        every three months

 • = every third month
 • every two months / every second month / every other month
 • every year / annually
 • daily / weekly / monthly / 

lääketieteellisistä syistä                        for medical reasons

hänestä on vaikeaa löytää                      he’s having a hard time finding

Ja kun hän hemmottelee itseään                      And when he indulges

On siitä jo aikaa                                It’s been a while now

 • it will take a while / after a while / for a while / in an while / (every) once in a while / a while back

 

 

on perinteisempiäkin osoittajia                        there are more conventional indicators

bruttokansantuote                                            gross domestic product

kuluttajien luottamus                                       consumer confidence

näyttävät merkkejä                             show some signs of

P6 T2 Retail therapy          Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

eivät ole naurun asia                                           are no laughing matter

ei ollut suurikaan ongelma                                  wasn’t too much of a problem

kaheksankytlukuun mennessä                             By the 1980s

 • in the early twenty-first century
 • Note that the first two decades of any given century cannot logically or gracefully be rendered in numerals or words: 2000s” already applies to the entire century, and “2010s” is inelegant because the numbers between 10 and 20 do not have the same naming patterns as the larger numbers; meanwhile, “the oughts” (or “aughts”) and “the teens” are widely considered clumsy solutions.

huomattavasti varakkaampi elämäntapa             a significantly more affluent lifestyle

kääntyi jyrkästi ylöspäin                                    shifted sharply upward

ennenkuulumaton                                                unprecedented

 • predecessor – edeltäjä

ylikuluttaminen                                                   overconsumption

 • to consume / a consumer

Underhill esittää asian lyhyesti                         Underhill puts it concisely

on edistänyt ostostamista enemmän kuin           has fostered more shopping than

ja meitä houkutellaan tekemään niin                  and enticed to do so

 • to intrigue / to tempt
 • Do not lead us into temptation!
 • to give in to temptation – antaa periksi houkutukselle
 • Don’t tempt me!
 • a tempting offer

istuen tietokoneen ääressä                                sitting at the computer

Ostan vain välttämättömyyksiä                          I will purchase only necessities

 • to get / to acquire / to buy
 • to sell / to purvey
 • a seller / a purveyor / a street vendor / an ironmonger / a fishmonger
 • a vending machine

vaikka ilahdunkin                                                though I’ll be delighted

En saarnaa helpon elämän ilosanomaa                 I won’t preach the gospel of the Simple Life

 • That’s not the gospel truth!
 • You’re preaching to the choir!
 • Practice what you preach! = Put your money where your mouth is.

jakaa neuvoja                                                      dispense advice

olla ostamatta tätä CD:tä                                   forgoing this CD

 • to forgo X

säästääkseni polttoainetta                                 to conserve fuel

yhteisiä ‘pelisääntöjä’                                         collective policy solutions

 • a policy – menettelytapa / politics – politiikka

yksittäinen henkilö tai perhe                              a single person or family

Oireet tavarasuuntautuneisuudestani                The symptoms of my materialism

paniikkikohtauksia, ahdistuneisuutta, masennusta        panic attacks, anxiety, depression

 • to suffer from high anxiety / vertigo – korkean paikan kammo

Parasta uudistaa ajoissa                                     Better renew in advance

P6 T4 Vital signs         Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

Ymmärrän kantasi, Byron                                I can see where you’re coming from, Byron

 • I get the picture.
 • Are you with me? / You get my drift? / See what I mean? / You follow?

puhumattakaan                                 let alone

 • not to mention / not to speak of / X notwithstanding

Mutta ei voida kieltää, että                  But there’s no denying the fact that

potilaat, jotka kuolevat odottaessaan             patients that die while waiting

myydä munuainen ansaitsemistarkoituksessa to sell a kidney for profit

 • to profit from x / to make a profit
 • profit ≥≤ loss

helpottaa ongelmaa                                         alleviates the problem

jos ketään ei käytetä hyväksi                          if nobody is being exploited

 • huomaa passiivin kestomuoto

Myönnän sen                                    I’ll give you that

Kirurgiryhmä oli käsillä                                   A team of surgeons were on hand

 • to be at X’s disposal / to be there / to be available

Mikä todistaakin minun kantani                       Which rather proves my point

Mihin vedämme rajan?                        Where do we draw the line?

 • I’m sorry I was out of line with that remark about your new hat looking like a bird’s nest. – tahditon

mahdollinen lahjoittaja                                   a potential donor

ilman lupaasi                                                    without your permission

En voi olla samaa mieltä tuosta ollenkaan       I can’t go along with that at all

Tosiasiahan on, että                                        Let’s face it

Se on mielipidekysymys                       That’s a matter of opinion

jos saan sanoa                                 if you don’t mind my saying

 • I have a good mind to … = tekisi mieleni
 • Mind you, this essay is due tomorrow.  muistakin sitten, että
 • Mind the gap! Varo
 • a childminder – lapsenkaitsija

eipäs poiketa asiasta                          let’s not get too sidetracked

 • to distract – viedä huomio muualle
 • to create a diversion – hämäystoimenpide

Mitähän mieltä te molemmat olette asiassa … I wonder where you both stand on the issue of

jos sanomalehtiin on uskominen                      if the newspapers are anything to go by

 • if X is anything to go by

joku yrittää etuilla jonossa                   someone is trying to jump the queue

 • BrE a queue , AE a line
 • Sorry I was out of line with that remark about your hat.       -tahditon

täysin epäitsekkäistä syistä                            for completely altruistic reasons

aivan yhtä monet ovat mukana vain rahan takia there are just as many in it purely for the dough

 • I’m in it for the money.    vain rahan takia
 • What´s in it for me?         Mitä mää saan?

joka oli halukas myymään                                who was willing to sell

 • vastahakoinen: unwilling , reluctant
 • reluctantly, with reluctance, unwillingly

kaupanpäällisiksi                                              into the bargain

toisin sanoen                                                   to put it another way

 • in other words

hienon hieno ero … välillä                     a fine line between this

 • The bottom line is … loppujen lopuksi
 • This is where I draw the line!       Minun rajani on tässä!
 • We got our lines crossed.  Soitimme ristiin.
 • He fell for it hook, line and sinker.          Hän uskoi sen täysin (koukku, siima ja paino).
 • Drop me a line from the Canary Islands!
 • I think I’m in line for a promotion.            minun vuoroni
 • There’s a fine line between genius and insanity.          pieni ero
 • This smart phone is top of the line. / … is their flagship model.  paras mitä löytyy/lippulaivamalli
 • My ass will be on the line if they find out about this!      se on sitten minun syyni

Se on vain jäävuoren huippu                            It’s just the tip of the iceberg

 

Jopa tällä hetkellä                             Even as we speak

 

On vain ajan kysymys                         It’s only a matter of time

have time to kill
have to shove off
haven’t seen you in a long time
having a wonderful time; wish you   were here
having the time of my life
He puts his pants on one leg at a   time
how time flies
I don’t have time to catch my   breath
I had a lovely time
I’m having quite a time
I’ve had a lovely time
in due course
in due time
in good time
in less than no time
in next to no time
in no time
in nothing flat
in spare time
in step
in the fullness of time
in the interest of saving time
in the nick of time
in the right place at the right   time
in the wrong place at the wrong   time
in this day and age
in time
invest time in
it is high time
It’s about time!
It’s feeding time at the zoo!
it’s high time
It’s time we should be going
just in time
keep good time
keep time
keep until some time
kill time
legend in own time
Life is short and time is swift
live on borrowed time
living on borrowed time
Long time no see
lose some amount of time
lose time
lost in the mists of time
make good time
make time
make time for
make up for lost time
many ‘s the time
mark time
Maybe some other time
no time like the present
not able to call time own
not give anyone the time of day
not give the time of day
on borrowed time
on own time
on time
once more
once upon a time
one by one
out of step
pass the time
pass the time of day
play for time
pressed for time
Procrastination is the thief of   time
put an amount of time in on
quality time
race against time
right on time
run out of time
sands of time
serve time
since time immemorial
spend time in
stall for time
stand the test of time
step by step
stitch in time saves nine
take each day as it comes
take off from work
take the time
take time
take time out
take up time
tell time
thank you for a lovely time
the big time
the time is ripe
There is a time and a place for   everything
There’s a time and a place
There’s no time like the present
There’s no time to lose
third time’s the charm
time
time after time
time and again
Time and tide wait for no man
time flies
Time flies when you’re having fun
time for
time for a change
time hangs heavy
Time hangs heavy on hands
time has come
time in
Time is a great healer
Time is money
Time is of the essence
time is on side
time is ripe
Time is up
time off
time off for good behavior
time on hands
time out
Time to call it a day
Time to call it a night
time to catch breath
time to go
time to hit the road
time to run
time was
time will tell
Time works wonders
time’s a-wastin’
time’s up
time-out
Times change and we with time
try to catch you some other time
two-time
two-time loser
waste no time in
when the time is ripe
while a period of time away
with for some time
You’re wasting my time

 

Jumalalla ei ole sananvaltaa                  God won’t have any say in it

P6 T6 Hamilton Naki      Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

 

Auto oli iskenyt hänet maahan                             She had been knocked down by a car

 • Heard at a hotel: Knock me up in the morning on your way to breakfast! (BrE ‘to wake x up, AE to make X pregnant)

Hänen päävammansa olivat niin vakavia         Her head injuries were so severe

kielsivät häntä menemästä                                   forbade him to enter

 • to deny ‘kieltää tehneensä jtn’
 • to forbid ‘kieltää jtkn tekemästä jtkn’
 • to refuse ’kieltäytyä tekemästä jtkn’

 

tai olla tekemisissä valkoisen veren kanssa     or have dealings with white blood

 • to have anything to do with

 

oli tehnyt salaisen poikkeuksen                  had made a secret exception

 • An exception proves the rule. Poikkeus vahvistaa säännön (itse asiassa poikkeus TESTAA sääntöä, vrt. ru ett prov).

vakaat, taitavat kädet ja partaveitsenterävä mieli        steady, dexterous hands and razor-sharp mind

 • to be ambidextrous , olla molempikätinen     (aivan, yksi –e häviää)

Sinä joulukuun päivänä                                         On that December day

maailman kuuluisin lääkäri                                    the most celebrated doctor in the world

 • one of the best doctors in this hospital
 • one of the fastest drivers in Europe
 • one of the nicest things to look forward to  , voit muunnella loputtomasti näitä

Mr Naki tahattomasti esiintyi                              Mr Naki inadvertently appeared

 • by mistake – erehdyksessä
 • on purpose – tahallaan

joku, jolla ei ollut tutkintotodistusta                  someone who had no diploma

oli otettu pois koulusta 14-vuotiaana                   had been pulled out of school at 14,

 • a high-school dropout – koulupudokas

 

hänen perheellään ei ollut enää varaa siihen   his family could no longer afford it

 • I bought an affordable car. ‘sellainen, johon on varaa’

Hänen elämänsä tulisi luultavasti olemaan           His life seemed likely to be

 • Hi life would probably be

kuten monien hänen ikätoveriensa                       like many of his contemporaries

 • a predecessor – edeltäjä
 • a successor – seuraaja
 • a contemprorary – aikalainen

 

ja onnistui saamaan työpaikan                   and managed to land a job

 • and succeeded in landing a job

ja yhtä moitteettomasti pukeutuneena                and as immaculately dressed

 • Jesus was supposedly immaculately conceived.

 

Mutta onnenpotku tuli, kun                       But a lucky break came when

kysyi häneltä apua                                                asked him for help

Herra Naki pärjäsi ihailtavasti                            Mr Naki coped admirably

jatkuvia sydämensiirtoja                                      constant transplant operations

paljon hankalampaa kuin sydämensiirrot              far trickier than heart transplants

useita tuhansia kirurgiharjoittelijoita                 several thousand trainee surgeons

 • thousands of , hundreds of – ei tarkkaa määrää, lukusana yksikössä
 • two thousand , three hundred – tarkka määrä, lukusana monikossa

ehdottomasti näppärämpi neulomaan kiinni          certainly defter at stitching up afterwards

 • deft at + -ing = adept at  + -ing, vastakohta inept at

Unohdettu mutta silti arvostettu                        Unsung, though not unappreciated

 • Matti Loppela is the unsung hero of Finnish blues.  – ei tunnustusta saanut

hän nosti puutarhurin eläkettä                    he drew a gardener’s pension

 

kerätäkseen varoja                                to raise funds for

 

Tämän seurauksena                                As a result

 • Consequently / Therefore / Thus

Tunnustus … tuli vain joku vuosi ennen kuolemaa Recognition … came only a few years before his death

 

Hän suhtautui siihen hyvin.                       He took it well

 

Katkeruus ei ollut hänen tapaistaan.            Bitterness was not in his nature

 

Barnard isännöi                                    Barnard played host to

Herra Naki  .. meni bussilla kotiin                        Mr Naki … caught the bus home

 • catch, caught, caught
 • muita helposti unohtuvia (näemmä):
 • leave, left, left
 • teach, taught, taught
 • drive, drove, driven

yhden huoneen hökkeliinsä                                   to his one-room shack

 • his shack which only had one room. Sivulauseesta tehty määre pääsanan eteen.

Mutta hänellä oli aina tapana ostaa                      But he would always buy

 • konditionaali ilmaisee myös tapaa manneisyydessä / futuuri ilmaisee myös nykyistä tapaa:
 • Grandfather would sit in his rocking chair for hours.
 • Rhat girl will play the violin for an hour every night.

P6 T9 The ”Impossible” Is Relative  Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.  KEY

kävelleen kartan luokse                                          walking up to the map

 

outo sattuma                                        an odd coincidence

Mikään voima ei voisi mitenkään työntää               No force could possibly push

enemmän tieteiskirjallisuuden aluetta                   more in the realm of science fiction

mantereet kyllä liikkuvat                                       the continents do move

 • Huomaa korostava DO myönteisessä preesensissä; saa käyttää kerran kuussa

luultavimmin tuhosi täydellisesti                           most likely did obliterate

 • Huomaa korostava DID myönteisessä imperfektissä; saa käyttää kerran kuussa

se mikä on nähtävästi mahdotonta                         the seemingly impossible

 • määräinen artikkeli + adjektiivi =
 • tulos on ryhmäsana: the rich, the poor, the young, the blind, the bold, the beautiful
 • tai abstrakti käsite: the impossible, the dark

 

yhä uudelleen                                        over and over again

paikasta toiseen                                                     from one place to another

 • = from one place to the other

pidettäisiin mahdottomina                                     would be considered impossible

 • to consider X Y
 • to regard X as Y
 • to see X as Y, to think of X as Y          ‘ pitää jonakin’

muutaman vuosisadan kuluessa                              in a few centuries

 • We live in the early 21st century
 • a decade ‘ vuosikymmen’ , a century ‘ vuosisata’

 

Toisin sanoen                                        To put it another way

edistyneempi kuin meidän omamme                       more advanced than ours

 • Huomaa hyvää pääsanan korvaaminen omistussanalla

 

pohjimmiltaan                                       at its heart

 • Englannissa on käsite the flying apostrophe (lentävä heittomerkki), koska sitä käytetään paljon väärin
 • its = sen
 • it’s = it is / it has
 • he’s = he is / he has
 • He want’s = täyttä hevonkukkua, VÄÄRIN!, ei ole englantia! (He won’t on hyvää englantia)
 • He wants to go home. = vanha kunnon Y3 pers. –S (Ei siellä mitään heittomerkkiä ole!)
 • Jane’s new IPhone = Jaanan uusi luuri
 • six minutes’ walk = kuuden minuutin kävelymatka
 • the boss’ daughter / the boss’s daughter
 • a student’s problem / the students’ problems
 • women’s clothing
 • Tarzan and Jane’s son

tieteen huomattavat edistysaskeleet                    the remarkable advances in science

 

antaa karkeita arvioita                             to give rough estimates

voivat toteutua                                                      may be realized

 • to realize on siis sekä ymmärtää että toteuttaa
 • I didn’t realize how late it was and I had to leave the party before it was my turn to try on the glass shoe. Damn!
 • I want to realize my plan to graduate from senior high school in one year’s time.

arvioidaan parhaillaan uudelleen                            are now being re-evaluated

 • Kaunis passiivin kestomuoto.      Awww … 😉

 

siihen aikaan                                        at the time

ensimmäistä kertaa                                                for the first time

 • ♪♪Madonna: Like a virgin, touched for the very first time …♪♪
 • Huomaa tuossa VERY-sanan korostuskäyttö

 

Ei ole yllättävää, että …                           Not surprisingly

niin tavattoman täsmällisiä ennustuksia                such stunningly accurate predictions

 • näistä kaikista rakenteista voi siis opiskella KOLLOKAATIOITA eli sanoja, jotka esiintyvät yhdessä (co- yhdessä, locus – paikka)
 • kollokaatioiden hallinta on yksi osoitus kielen erinomaisesta osaamisesta (erittäin vaativaa)

syventynyt tieteen maailmaan                               immersed in the world of science

tieteen perusteet                                                  the fundamentals of science

 • the basics of

julistivat ison joukon teknologioita                       declared any number of technologies

 • mielenkiintoinen tuo ANY-sanan käyttö

huomattavin fyysikko                                             the most prominent physicist

röntgensäteet olivat huijausta                              X-rays were a hoax

 • X tarkoittaa enkussa tuntematonta. Eivät tienneet enste, mitä nuo säteet oikein olivat ja siksi X-rays (eli mitä h*ttoa-säteet)
 • hoax – huijaus
 • ersatz – korvike
 • suurin piirtein samaa tarkoittaa:
 • bogus, counterfeit, fake, false, imitation, phony, sham, substitute

hylkäsi mahdollisuuden rakentaa atomipommi       dismissed the possibility of building an atomic bomb

 • tästäkö tulee meidän DISSATA? to dismiss X as Y?

tarunomainen aine                                                  a fabled substance

 

voi muuttaa lyijyä kullaksi                         can turn lead into gold

 

 

tieteellinen umpikuja                                a scientific dead end

 

1900-luvun vaihteessa                             at the turn of the twentieth century

 • aina huomiota lukusanoihin

ovat paljastaneet tuhansia mustia aukkoja            have revealed thousands of black holes

näitä teknologioita pidettiin mahdottomuuksina    these technologies were deemed “impossibilities”

eipä ole ihme                                                          it’s no wonder

Leave a Reply